7092 kostel sv. Jiljí

Poškozené (známka 300) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 24
Kód katastrálního území:
687901
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
na S okraji vsi

V rekonstrukci; má novou střechu. Zdivo kostela je staticky zabezpečeno, dozděna je korunní římsa a zdivo sakristie, opraveny jsou oblouky nad okny. Věž a průčelí mají novou fasádu, zbytek lodi má omítku silně poškozenou. Presbytář a většina oken v lodi mají nové vitráže, zbývající dvě okna mají nová ochranná plexiskla. Má nové dveře. Interiér přístavek je opraven a zařízen, stěny potřebují vymalovat, kostel má novou podlahu a novou dřevěnou kruchtu. Strop v lodi je postupně osazován vitrážemi. - Opravena je kromě pravého předního rohu celá ohradní zeď kolem kostela. - Dne 25.11.1986 poslali Otakar Parma, vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Lounech a Miroslav Chot, tajemník pro věci církevní Okresního národního výboru v Lounech společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. V dopise uvedli, že odejmutí památkové ochrany těchto objektů bylo navrhováno již ve zprávě o provedení generální aktualizace památkových objektů v letech 1985 a 1986. Dále v dopise uvedli, že "stavební stav navrhovaných objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Navrhované objekty pro upuštění památkové ochrany jsou již dlouholetým problémem, který nebyl důsledně řešen. Možnosti opravy, a to jak kapacitní, tak finanční nejsou v rámci okresu možné zajistit. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Ve většině případů jde současně o objekty, které jsou přes všechnu starostlivost o zabezpečení opravy a zabezpečení vstupu zdrojem úrazů dětí a mládeže a v neposlední řadě i nejsou okrasou pro obec." Jedním z objektů v seznamu byl i kostel v Libyni, jehož stav je v dopise popsán následovně: "Plechová krytina věže ze dvou třetin chybí, ostatní prorezivělá, nahnilé trámoví,, nahnilá a vytlučená okna, opadaná omítka stropu, strop proděravělý, otvory až 5 metrů čtverečních, popraskané zdivo, shnilá prkna na stropě, v sakristii propadlý strop a střecha, bez okenních rámů, neopravitelné a nevyužitelné." Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989 a demoliční snahy byly zastaveny. - Pozemek s kostelem patří spolku "Za záchranu kostela sv. Jiljí" z Lubence; spolek organizuje opravu kostela a provozuje v něm muzeum vitráží.

WGS84 souřadnice objektu: 50.147335°N, 13.31405°E

Komentáře

Žádné komentáře