← kaple sv. Antonína Paduánského (Polomec) kaple (Pravětín) →
7189 kaple

Polozřícené (známka 450) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 19
Kód katastrálního území:
656470
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
přelom 18. a 19. století
Poloha:
na krásném vyhlídkovém místě

šestiboká

Má novou šindelovou střechu na ocelových nosnících postavených vedle zdiva kaple. Obvodové zdivo je shora zpevněno, není však dozděno do původní výše (jedna stěna sahá téměř do původní výše (cca 2,3 m), ostatní stěny až o 0,7 m nižší, nade dveřmi a oběma okny je zdivo prolomeno). Fasáda je zničená, přední, přední levá a část přední pravé strany jsou z předchozí nedokončené opravy nahrubo ohozeny omítkou. Uvnitř má novou podlahu, jsou zde nové dřevěné lavice na sednutí. Kolem kaple je nově uděláno odvodnění. Odstraněny jsou okolní křoviny, kaple je vykopána z trosek (nedaleko je hromada kamenů původem ze zdiva kaple). – Kaple byla postavena při cestě klesající pod popovským Špičákem v horní části dnes již zcela zaniklé vsi. Po postupném vysídlení obce po roce 1945 byla kaple opuštěna a postupně zchátrala. - Volně stojící převážně kamenná, z části cihelná omítaná stavba na půdorysu pravidelného šestiúhelníka, krytá plechovou jehlancovou střechou s polygonální sloupkovou zvoničkou s jehlancovou stříškou. Vnější stěny kaple byly členěny lizénovými rámci. V čelné stěně, k Ostrovu, je pravoúhlý vstup s vnitřní dřevěnou zárubní a s kamenným překladem, ve dvou šikmo protilehlých stěnách je po obdélném ležatém okénku s dřevěným překladem. Ve stěně proti vchodu jsou vedle sebe tři mělké niky (střední vyšší a širší), tvořící osově souměrnou kompozici. - Kaple byla od roku 1958 památkově chráněná, památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR zrušena dne 28.1.1980. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek s kaplí patří městu Jáchymov; město v roce 2020 zorganizovalo částečnou opravu kaple s využitím dotace z Programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko. - Ves Popov je zcela zbořena.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.338753°N, 12.921208°E

Komentáře

Žádné komentáře