← kaple (Polomec) kaple (Pravětín) →
7189 kaple

Polozřícené (známka 450) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 19
Kód katastrálního území:
656470
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
přelom 18. a 19. století
Poloha:
na krásném vyhlídkovém místě

šestiboká

V rekonstrukci; opravena část obvodového zdiva kolem vchodu. Přední, přední levá a část přední pravé strany jsou nahrubo ohozeny omítkou. Bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo jen obvodové zdivo, jedna stěna téměř do původní výše (cca 2,3 m), ostatní stěny až o 0,7 m nižší, nade dveřmi a oběma okny je zdivo prolomeno. Fasáda je zničena. Prázdná. Odstraněny okolní křoviny, kaple je vykopána z trosek (nedaleko je hromada kamenů původem ze zdiva kaple). – Kaple byla postavena při cestě klesající pod popovským Špičákem v horní části dnes již zcela zaniklé vsi. Po postupném vysídlení obce po roce 1945 byla kaple opuštěna a postupně zchátrala. - Volně stojící převážně kamenná, z části cihelná omítaná stavba na půdorysu pravidelného šestiúhelníka, krytá plechovou jehlancovou střechou s polygonální sloupkovou zvoničkou s jehlancovou stříškou. Vnější stěny kaple byly členěny lizénovými rámci. V čelné stěně, k Ostrovu, je pravoúhlý vstup s vnitřní dřevěnou zárubní a s kamenným překladem, ve dvou šikmo protilehlých stěnách je po obdélném ležatém okénku s dřevěným překladem. Ve stěně proti vchodu jsou vedle sebe tři mělké niky (střední vyšší a širší), tvořící osově souměrnou kompozici. - Kaple byla od roku 1958 památkově chráněná, památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR zrušena dne 28.1.1980. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek s kaplí patří městu Jáchymov; v roce 2020 půjde na částečnou opravu kaple 1.174.000,- Kč z Programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko. Zachované zdivo kaple bude v průběhu opravy zpevněno, nebude dozděno do původní výše a nad torzem zdiva bude vztyčena střecha kaple v původní podobě. Částečná oprava kaple má být dokončena do 22.9.2020. - Ves Popov je zcela zbořena.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.338753°N, 12.921208°E

Komentáře

Žádné komentáře