← kaple (Děpoltovice) kaple sv. Jana Nepomuckého (Děpoltovice) →
7202 kaple Božího hrobu

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3487
Kód katastrálního území:
702625
Období devastace:
od roku 1990
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1862 - 1863
Zbořeno:
mezi červencem a zářím 2010
Poloha:
na Křížovém vrchu, V od města

velká

Obdélná kamenná stavba s malým půlkruhovým apsidálním presbytářem, krytá plechovou sedlovou střechou. Vstupní západní průčelí bylo zakončeno trojúhelníkovým štítem s malou zděnou zvoničkou. Před vstupem do kaple byla umístěna obdélná předsíňka s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem. Podélné stěny prolomeny po dvou úzkých, polokruhově zakončených oknech. Vnější stěny hladké, bez členění. - Kaple byla postavena za posledním zastavením nové křížové cesty, která byla postavena v letech 1851-1858, na vrcholu tehdy holého Křížového vrchu ve východní části města. V říjnu 1923 byla v rámci elektrifikace křížové cesty do kaple zavedena elektřina a obstarán malý lustr. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války nebyla již opuštěná kaple opravována a po roce 1950 se začala měnit v ruiny. Kaple byla zcela zbytečně zbořena mezi červencem a zářím 2010; trosky byly rozhrnuty po okolí. Demolici kaple schválila dne 30.6.2010 Rada města Nejdek v čele se starostou Ing. Vladimírem Bendou; demolici kaple městu doporučil spolek "Jde o Nejdek". - Před zbořením z kaple zůstávalo obvodové zdivo do výše 1,5 – 3,5 m (lépe byla zachována levá stěna, presbytář byl místy zachován pouze do výšky cca 1 m). - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Nejdek. - Nad bývalou kaplí se na skále tyčí udržovaný železný kříž.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.323896°N, 12.737128°E

Komentáře

Žádné komentáře