← kaple sv. Jana Křtitele (Knížecí) kaple sv. Kříže (Kostelní Bříza) →
7350 kaple Panny Marie

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 15/1
Kód katastrálního území:
602639
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi 1694, přestavěna 1752, opravena 1895
Poloha:
SV od vsi, za rybníkem

Má novou šindelovou střechu. Zavřená, uvnitř je sokl pro sochu. Kolem je nově snížen terén a uděláno odvodnění. Nově je zbudována přístupová cesta ke kapli. - Kaple o rozměrech 3 x 2,38 m, nazývaná také Dvorní podle sousedního Meierova dvora, se nachází u rybníka při původní cestě na Prachomety a Toužim. Postavena byla pravděpodobně v roce 1694. Po stavbě císařské tereziánské silnice cesta zanikla, dnes zbylá část slouží jako místní komunikace. Kaple byla renovována opatem Jeronýmem Ambrožem roku 1752 a naposledy významněji opravena roku 1895. - Jde o zděnou stavbu na půdorysu krátkého obdélníka. Zdivo je smíšené, omítka je dochována jen lokálně. Kaple měla hladkou omítku s lizénovýmy rámy a zvonovitou šindelovou střechu. Uvnitř byla zdobena koutovými pilíři s pilastry a zaklenuta plackovou klenbou. Bohatá byla dekorativní výmalba. V kapli stávala na soklu kamenná polychromovaná Madona (socha Milostné Panny Marie na trůně) z roku 1694, kopie tzv. klatovského typu. Před kaplí po pravé straně stojí obětní sloupek, také s datací 1694. - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek s kaplí patří Státnímu pozemkovému úřadu; úřad v roce 2018 zorganizoval opravu kaple. - O vydání pozemku s kaplí v rámci církevních restitucí požádala Kanonie premonstrátů v Teplé; Státní pozemkový úřad restituční nárok zamítl, věc bude řešit soud.

WGS84 souřadnice objektu: 49.999472°N, 12.922402°E

Komentáře

Žádné komentáře