← kostel sv. Havla (Bílý Kostelec) starokatolický kostel (Děčín) →
7353 kostel sv. Blažeje

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 28
Kód katastrálního území:
627020
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
požár
Postaveno:
poprvé zmíněn 1320, přestavěn 1732 - 1733
Poloha:
u rybníka, SV od vsi

Obvodové zdivo zachováno do původní výše. Fasáda zničena. Bez střechy, krovů, stropu a oken, má nové ozdobné mřížové dveře. Interiér vyčištěn od trosek, podlaha v kostele vysypána pískem. Odstraněny okolní křoviny. Klenba nad presbytářem zřícena (klenba nad presbytářem nebyla požárem poškozena, zřítila se až později vlivem neúdržby. Betonem zpevněna koruna zdiva a oblouky. - Na místě dnešního poutního kostela podle tepelských análů stával starší kostel již v roce 1320. Středověký kostel byl zcela přestavěn v letech 1732 - 1733 nákladem tepelského opata Raimunda III. a roku 1734 slavnostně vysvěcen. Jméno stavitele není v listinách bohužel uvedeno. Zajímavá stavba poutního kostela se skládá z obdélné lodi s výraznými okosenými rohy, obdélného, trojboce zakončeného presbytáře a obdélné západní předsíně. Fasáda byla členěna širokými lizénovými rámci, stěny byly osvětleny obdélnými, půlkruhem zaklenutými okny. Vnitřek byl přístupný pravoúhlými portály v západní, severní a jižní stěně. Interiér lodě byl plochostropý, chór byl zaklenut valenou klenbou s výsečemi. V západní části byla vestavěna kruchta s vlnovitě formovanou předprsní přístupná schodišti v západní předsíni. Na vysoké šindelové střeše byla posazena na vrchol presbytáře sanktusová věžička s cibulovitou stříškou pokrytou šindelem. Interiér byl vybaven kvalitním barokním mobiliářem, na hlavním oltáři byl obraz sv. Blažeje sklánějícího se nad uzdravovaným nemocným. - V 18. - 19. století byl kostel velmi významným poutním místem, konávalo se zde až šest poutí za rok. Kostel vyhořel na svátek Božího Těla dne 20.6.1957 po zásahu bleskem a byl ponechán svému osudu. - Po staletí byl kostel majetkem tepelského kláštera a teprve na sklonku 20. století se objekt dostal do majetku města Toužim, které jej dále věnovalo Biskupství plzeňskému. V roce 2007 byla ruina poutního kostela převedena spolku "Cesta z města". V roce 2008 byla vyznačena naučná stezka a provedeny záchranné práce v kostele. V roce 2009 byla zpevněna koruna zdiva. Z příspěvků Karlovarského kraje byly postupně osazeny mříže, upravena a zdokumentována cihlová podlaha. Došlo k odvodnění celého objektu a v roce 2012 zde byla instalována Křížová cesta z dílny Vojtěcha Soukupa. Od roku 2010 se v kostele každoročně koná Noc kostelů, Letní blažejské krasohledání a podzimní akce Světlo pro Blažeje. - Pozemek s kostelem patří spolku "Cesta z města" z Nežichova.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + www.cestazmesta.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.997252°N, 13.018217°E

Komentáře

Žádné komentáře