← kaple (Vintířov) kaple (Všelibice) →
7372 kaple

Polozřícené (známka 455) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1815
Kód katastrálního území:
775622
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
S od města, u bývalého Töfflova mlýna

Bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 2 x 2,2 m) do výšky: levá strana téměř do původní výše, zadní snížena cca o 0,3 m, pravá stěna klesá směrem dopředu až k zemi, přední stěna má zachovánu pouze levou část. Fasáda zničena. Bez dveří. Částečně zařízená. - Kaple není zapsána v katastru nemovitostí; pozemek pod ní patří Lesům ČR, s.p. - Město Úterý vyvěsilo dne 24.4.2013 na své úřední desce oznámení, že kaple severně od města je věcí nalezenou; pokud se do 6 měsíců nikdo nepřihlásí k jejímu vlastnictví, přejde kaple do majetku města Úterý.

WGS84 souřadnice objektu: 49.95573°N, 13.00588°E

Komentáře

Žádné komentáře