7389 kostel sv. Linharta

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 57
Kód katastrálního území:
772640
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
před 1378, barokní přestavba 1783, oprava 1911

Má novou střechu, okna a dveře. - Jednolodní, pozdně barokní stavba s užším, trojboce uzavřeným presbytářem, krytá valbovou střechou polygonální sanktusovou věžičkou s cibulovou bání nad presbytářem. Ze západního průčelí vystupuje hranolová věž, krytá stanovou střechou. Na věži jsou umístěny rekonstruované hodiny a zvon. K severní stěně presbytáře je připojena sakristie. Stěny kostela jsou členěny polokruhově zakončenými okny se zprohýbanými nadokenními římsami. Vstupní portál ve věži kostela je obdélný, nad ním je v ose umístěná nika. Presbytář kostela s úseky říms na stěnách je sklenut plackou, loď je plochostropá, sakristie je sklenuta křížovou žebrovou klenbou na konzolách a předsíň v přízemí věže je sklenuta plackou. Vnitřní zařízení kostela je barokní. Sloupový portálový oltář z 2. poloviny 18. století s obrazem sv. Linharta a sochami andělů a andílků. Boční oltář Panny Marie z 2. poloviny 18. století se sochami sv. Jáchyma a sv. Anny a novodobou sochou Panny Marie ve výklenku. Sloupový portálový boční oltář Umučení Páně z 2. poloviny 18. století s obrazem Kalvárie. Kamenná polokruhová křtitelnice patrně z původního kostela. Lidová polychromovaná socha sv. Anny Samotřetí. - V roce 1783 byl kostel po požáru znovuvybudován v barokním slohu. Z původního gotického kostela je zachována sakristie. V roce 1911 se uskutečnila poslední renovace kostela. Po druhé světové válce započala devastace kostela a po roce 1990 bylo vyrabováno i vnitřní zařízení. Roku 1994 byl kostel zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek regionu. V roce 1998 započala skupina nadšenců kostel opravovat. Podařilo se obnovit vstupní dveře, vyměnit nejvíce zničená okna a vypracovat projekt na opravu střechy a krovů. Nedávno došlo k obnově pláště kostela a vyčištění okolního bývalého hřbitova. Ten sloužil potřebám obce do roku 1930. Poté byl západně u cesty na Teleč založen hřbitov nový, dnes zcela zničený. Připomíná ho malý památník. - Pozemek s kostelem patří městu Bochov.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.132888°N, 13.087343°E

Komentáře

Žádné komentáře