9116 kaple

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 41
Kód katastrálního území:
716677
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(starší), 1811
Poloha:
na svažité návsi

středně velká, čtvercového půdorysu, se sanktusníkem

Má novou střechu, loď šindelovou. Zavřená. Uvnitř opravena, má nový strop. Kolem je nově uděláno odvodnění. - Obdélná kaple s rovným závěrem krytá jehlancovou doškovou střechou se šestibokou zvoničkou s cibulovou bání na vrcholu. Vnější stěny se zkosenými nárožími a zaoblenými nárožími vstupního průčelí jsou členěny lizénovými rámci. Obdélný, polokruhově zakončený vchod s klenákem v nadpraží, na podélných stranách po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Vnitřní prostor plochostropý, původně krytý prkenným stropem. Ve vnitřní závěrové stěně jsou umístěny dva výklenky a uprostřed kruhové okénko. Svažitý terén pod kaplí je v její jižní polovině vyrovnán kamennou podezdívkou. Vnitřní zařízení tvořila původně malá dřevěná barokní soška Panny Marie (Madony) a druhá, lidová soška Panny Marie (Madony) z 19. století. V současné době je interiér prázdný. - Kaple vznikla v roce 1811 přestavbou a rozšířením starší barokní kaple. V roce 1947 proběhlo slavnostní svěcení a zavěšení nového zvonu do kaple jako náhrada za zvon zrekvírovaný během 2. světové války. Někdy ve druhé polovině 20. století byl ke kapli přistavěn objekt hasičské zbrojnice. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek s kaplí patří obci Otročín; obec zorganizovala v roce 2018 opravu kaple.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.031149°N, 12.921479°E

Komentáře

Žádné komentáře