kostel sv. Michala (Všestudy) →
9166 kostel sv. Štěpána

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 514/1
Kód katastrálního území:
603627
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352
Zbořeno:
60. léta 20. století

zatopen

Zatopen i s celou obcí Orlickou přehradou. - Bez střechy, krovů a stropu (odstraněny před zatopením). Zůstala pouze klenba nad presbytářem. Zdivo zachováno do původní výše. Fasáda zničena. – Je jednolodní, obdélný, s hranolovou věží v západním průčelí a užším, odsazeným, pětiboce uzavřeným presbytářem. V severní stěně chóru byla připojena obdélná sakristie. Loď byla kryta plochým stropem, presbytář sklenut křížovou klenbou s profilovanými žebry, spojenými terčovým svorníkem. Zařízení z konce 17. století. Na hlavním oltáři z roku 1660 byl znak rodu Bukovských, před vítězným obloukem stála malovaná kazatelna z konce 17. století. Na věži visely zvony z let 1432 a 1605. - Poslední bohoslužba se konala koncem roku 1957. - Při normální výši hladiny přehrady je cca 40 – 50 m pod hladinou. - Kostel není zapsán v katastru nemovitostí, pozemek pod ním patří s.p. Povodí Vltavy.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.580508°N, 14.161282°E

Komentáře

Žádné komentáře