← kaple (Štoutov) kaple sv. Floriána (Tocov) →
10065 kaple Nejsvětější Trojice

Polozřícené (známka 445) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 282
Kód katastrálního území:
990833
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
19. století
Poloha:
JV od vsi, u bývalé cesty

se sanktusníkem

Bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze obdélné obvodové zdivo vzadu s polokruhovou apsidou (4,5 x 6,4 m) do původní výše cca 4 m. Zdivo prolomeno nade dveřmi, poškozeno i nad pravým oknem. Z koruny zdiva rostou stromky. Fasáda zničena. Bez oken a dveří. Zevnitř je zdivo kaple silně poškozeno. V interiéru jsou trosky. - Obdélná kaple o rozměrech asi 4,5 x 6,4 m s polokruhovou apsidou krytá valbovou střechou se šestibokou zvoničkou zakončenou jehlancovou stříškou. Vstupní průčelí kaple s obdélným vchodem a polokruhovým okénkem v ose bývalo zakončeno trojúhelníkovým štítem s nikou. Vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci a po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně na bočních stěnách. - Kaple byla postavena na návrší jihovýchodně od dnes již zcela zaniklé vsi Tocov (Totzau) ve Vojenském újezdu Hradiště. Pozůstatky kaple stojí při cestě z Tocova do rovněž zcela zaniklé samoty Třídomí (Dreihäuser). Na svátek Nejsvětější Trojice se každým rokem pravidelně konávala ke kapli procesí s hudební kapelou od kostela Navštívení Panny Marie v Tocově. V kapli se konala bohoslužba a odpoledne se poté ve vsi slavil tzv. „Seimarkfest“. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo nuceně vysídleno a v souvislosti se zřízením vojenského výcvikového prostoru došlo k úplném vysídlení hned v první etapě, tj. k 15. červnu 1953. Kaple byla poté ponechána svému osudu a postupně zchátrala. Ještě v roce 1956 měla kaple střechu, v roce 1962 už z ní zbývalo jen obvodové zdivo. - Pozemek s kaplí patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.305115°N, 13.09835°E

Komentáře

Žádné komentáře