← kaple sv. Václava (Prachová) kaple Panny Marie Bolestné (Sklené) →
13050 kaple Panny Marie Pomocné

Poškozené (známka 400) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 171
Kód katastrálního území:
991775, 991732
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
kolem 1890
Poloha:
v lokalitě Michal

Bez střechy, krovů a stropu. Plech ze sanktusníku je položen uvnitř kaple. Obvodové zdivo s vně trojbokým, uvnitř polokruhovým presbytářem (5,7 x 9 m) je zachováno do původní výše včetně trojúhelníkového štítu vpředu. Zdivo je prolomeno jen nad malým oknem vpravo vzadu. Nově jsou z koruny zdiva odstraněny náletové dřeviny, odstraněn je i strom, který rostl uvnitř kaple. Omítka je silně poškozená. Bez oken a dveří. Zvnějšku kolem levé stěny rostou náletové dřeviny. Původně byl nad oltářem zavěšen obraz Panny Marie Pomocné, nyní je na zadní stěnu kaple připevněn obraz Panny Marie Kájovské. - Kaple byla postavena kolem roku 1890 v lokalitě Michal. Místo dostalo název podle nedalekého statku rodiny Spitzenbergerových (č.p. 24), po chalupě nazývaných Michaln, i když kaple patřila k domu č.p. 18 v Račíně, také ve vlastnictví rodiny Spitzenbergerů. Podle vyprávění ji postavil Johann Spitzenberger jako poděkování za to, že při přestavbě svého domu, který stavěl z kamenů snesených z polí do kamenných snosů, našel při rozebírání jednoho snosu hliněný hrnec plný stříbrných a zlatých mincí. - V kapli se konaly pravidelné bohoslužby pro obyvatele nedalekých domů z Račína a Starého Špičáku, ale i ze severněji položených osad. - Pozemek s kaplí patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 48.84442°N, 14.064041°E

Komentáře

  • Jakub Kohout napsal 08.11.2013 10:20

    Pořád stojí, krásné místo ! http://jakubkohout.eu/?page_id=399