← kaple sv. Martina (Návary) kaple sv. Jana Nepomuckého (Panské Pole) →
13270 kaple (Flurlkapelle)

Polozřícené (známka 445) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 40/1
Kód katastrálního území:
702633
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
19. století
Poloha:
jižněji položená z dvojice kaplí ve vsi

se sanktusníkem

Bez střechy a krovů, klenba drží (je v ní díra). Z klenby vyrůstá smrk. Obdélné zdivo (3,1 x 3,7 m) je většinou zachováno do původní výše (cca 2 m vpředu; je ve svahu), kromě levého zadního rohu, kde je zdivo zřícené. Poškozeno je zdivo zadní stěny a nad vchodem je propadlý oblouk. Fasáda je zničená. Bez dveří, uvnitř jsou trosky oblouku nad vchodem. - Kaple se nazývala Flurlova kaple (Flurlkapelle) či Lesní kaple (Waldkapelle). - Kapli postavil někdy v 1. polovině 19. století Johann Wieth, majitel prostředního z Tellerových domů (Tellerhäuser, staré č.p. 11), který byl pro své schopnosti nazýván také „Zauberer“ (v překladu „kouzelník“). Ten měl tři syny, kteří se chtěli od otce naučit kouzlení; otec jim ovšem své triky nikdy neprozradil. Krátce před smrtí zašel již jako starý muž k rolníkovi Wenzlu Pöhlmannovi z č. p. 63 (staré č. p. 33) s návrhem, že přenechá na vyžínání trávy kus lesa tomu, kdo bude zvonit v kapli, kterou hodlal postavit. Kapli skutečně postavil a mnoho let v ní zvonil sám Wenzl Pöhlmann, pak předal funkci včetně požitků z lesa člověku, kterému se říkalo „Backmichl“. Tomu ale zvonění přišlo časem zatěžko a proto byla lesní kaple prodána obci Oldřichov. Z úroků pak zvoník dostával 12 zlatých a 3 zlaté byly určeny na údržbu kaple. V roce 1878 musel být z nařízení katastrálního úřadu proveden pořádek, co se týká zápisu kaple a pozemku pod ní. Z tohoto důvodu věnoval rolník David Pöhlmann (zvaný Flurl David) bezplatně pozemek pod kaplí obci Oldřichov, aby stavba a pozemek měly jednoho vlastníka. Jednalo se o 23 m2. David Pöhlmann měl ovšem zaplatit úřední poplatek ve výši 3 zlatých za převod pozemku, což dotyčný kategoricky odmítl. Nakonec poplatek zaplatila obec. - V roce 1933 se kaple nacházela ve zbědovaném stavu, dokonce bylo možno skrz střechu vidět nebe. Proto David Pöhlmann poskytl bezplatně stavební dříví na nový krov a zajistil bezplatně dopravu písku. Jiní lidé ze vsi provedli bezplatně stavební práce. Společnými silami byla obnova lesní kaple dokončena v roce 1934. - Obdélná kaple o rozměrech 3,1 x 3,7 m s rovným závěrem byla původně krytá sedlovou střechou s hranolovou zvoničkou se stanovou stříškou. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem bývalo završeno trojúhelníkovým štítem, odděleným římsou. Kaple byla bez oken a vnější stěny bývaly hladké, bez členění. Uvnitř je kaple sklenuta valeně. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek s kaplí patří Lesům ČR, s.p.; podnik plánuje opravu kaple v roce 2026.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz; Ing. Günter Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.332211°N, 12.763967°E

Komentáře

Žádné komentáře