13723 kostel Všech Svatých

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 119/1
Kód katastrálního území:
600091
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
(připomínán 1352), 16. století, přestavěn 1715 - 1717
Zbořeno:
červen 1983

Jednalo se o jednolodní kostel s obdélnou lodí, s trojboce uzavřeným polygonálním presbytářem, s hranolovou věží s vnějším schodištěm do patra při severním boku presbytáře a s drobnou čtvercovou předsíní při západním průčelí a s obdélnou kaplí sv. Linharta při severním průčelí. Severozápadní nároží lodě zpevňoval mohutný kubický opěrák. Kostel vyrůstal dle dochované dokumentace přímo z terénu bez soklu, členěn byl pouze profilovanou korunní římsou, na níž nad západním průčelím nasedal trojúhelný štít. Horizontálně členily fasádu kostela průběžné ploché lizénové pásy, které u štítu západního průčelí vrcholily dvojicí kamenných obelisků. Kostel kryla sedlové střecha s vikýři nad lodí, která nad kaplí přecházela ve střechu valbovou. Západní předsíň uzavírala sedlová střech se zděným trojúhelným štítem, loď byla opatřena stanovou jehlancovou střechou s makovicí na noze. Loď otvíraly špaletové okenní otvory s mírně segmentovým záklenkem, zdivo ve věži a kapli otevíraly obdélné okenní otvory s rovným překladem. Západní předsíň zpřístupňovala interiér kostela přes obdélný dveřním otvorem s rovným překladem v nadpraží. Druhý dveřní otvor z exteriéru otevíral zdivo kaple, v nadpraží pravoúhlého otvoru byl položen segmentově zaklenutý světlík. Presbytář a loď byly sklenuty valenými klenbami s výsečemi, v západním konci lodě byla vložena dřevěná kruchta. Předsíň měla plochý strop, kapli uzavírala křížová klenba. Ve zvonové věži se v přízemí nacházela křížově zaklenutá sakristie, vnější schodiště zpřístupňovalo oratoř v patře věže, taktéž s křížovou klenbou. Zařízení kostela bylo novogotické z 19. století, křtitelnice z 17. století. Ke kostelu patřily kamenné titulární náhrobníky rodiny Hochhauserů z 16. století. Na jižní straně lodi se jednalo o dva kamenné náhrobky z roku 1585 bez určeného autorství a dále dva kamenné náhrobníky z let 1572 - 1578 z dílny kadaňského sochaře J. Mayera. Na severní straně kostela umístěná gotická křtitelnice byla po demolici kostela přemístěna do atria budovy Magistrátu města Mostu. - Kostel byl přestavěn barokně 1715 - 1717, tehdy přistavěna i nová věž. Roku 1749 byla na severní straně přistavěna kaple sv. Linharta. Další opravy proběhly v letech 1887 - 1889 a v roce 1906. V roce 1963 při ohledání stavby byl kostel ještě v dobrém stavu. Drobné opravy proběhly ještě v letech 1968, 1971 a 1974. - S platností od 2.3.1978 byla v obci kvůli postupu povrchových uhelných dolů vyhlášena stavební uzávěra. Rada Okresního národního výboru v Mostě schválila likvidaci celé vsi Albrechtice dne 13.2.1981. Na základě toho byla 20.10.1981 podepsána smlouva mezi biskupstvím litoměřickým a koncernový podnik Severočeský hnědouhelný revír (v platnost vstoupila 30.11.1981 po schválení koncernem Severočeské uhelné doly) o prodeji kostela těžařům za odhadní cenu 20.854,- Kčs. Dne 23.9.1982 zrušilo Ministerstvo kultury památkovou ochranu kostela a ten byl v červnu 1983 zbořen. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic. - Ves Albrechtice je zcela zbořena, na jejím místě je důl.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.553757°N, 13.519805°E

Komentáře

Žádné komentáře