← kostel sv. Vavřince (Český Újezd) kostel sv. Michala (Čistá) →
13751 kostel sv. Martina

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 393/2
Kód katastrálního území:
917940, 990779
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1775
Zbořeno:
po 1962
Poloha:
na Z konci vsi, na hřbitově

Pozdně barokní filiální kostel postavený hrabětem Ludwigem Hartigem. - K obdélné lodi byl na východě připojen odsazený pravoúhlý presbytář. Vnější fasáda byla členěna lizénovými rámci, interiér byl osvětlen obdélnými, segmentově zaklenutými okny. Nad západním štítem vystupovala osmiboká sanktusová věžička. Loď i presbytář byly kryty rovným dřevěným stropem, stěny byly zdobeny štukovými reliéfy. Mobiliář pocházel z konce 18. století, výjimkou byla pozdně gotická trojkřídlá archa z počátku 16. století. Kostel byl obklopen kamennou zídkou, prolomenou pozdně barokní bránou. - Ještě v roce 1962 kostel stál, měl v pořádku i střechu. - Pozemek, na němž kostel stál (pozemková parcela č. 393/2 v k.ú. Doupovské Hradiště), patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. - Na základě zákona č. 15/2015 Sb. byl pozemek, na němž kostel stál, ke dni 1.1.2016 vypuštěn z vojenského újezdu Hradiště a stal se součástí nově vzniklé obce Doupovské Hradiště.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.202682°N, 13.000869°E

Komentáře

Žádné komentáře