13752 kostel sv. Michala

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 120/2
Kód katastrálního území:
742163
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
(16. století), 1774 - 1775, věž 1777
Zbořeno:
asi 1956
Poloha:
na západním okraji náměstí

Kostel na místě staršího stavby ze 16. století (už v roce 1551 farní). - Jednolodní, obdélný, s polokruhově uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží (se třemi zvony) v ose kostela za presbytářem na východní straně. Obdélná loď měla zaoblené rohy, nečleněné stěny byly prolomeny obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Presbytář byl obdélný, zevně uzavřen trojboce, uvnitř půlkruhově. Hranolová věž byla členěná do dvou pater, se třemi velkými a dvěma malými zvony. Vybaven byl kvalitním barokním mobiliářem, zejména hlavním barokním oltářem, bočním oltářem z 2. poloviny 17. století a kazatelnou z roku 1772. – Ve středověku byla většina obyvatel města luteránského vyznání, takže původní kostel sv. Michaela byl luteránský. Po třicetileté válce bylo luteránství zakázáno a kostel nebylo povoleno používat (pod přísnými tresty). Roku 1624 by ustaven první katolický kněz v obci (Christian Pfeffer). Během velkého požáru v roce 1772 shořel i původní starý kostel. Ihned po požáru začalo město s výstavbou nového kostela podle návrhu Wenzela Hausmanna z Teplé. Během let 1774 – 1775 byl dostavěn, v roce 1777, opět pod vedením stejného mistra, přistavěna apsida se sakristií, zakončená vysokou věží. Poté byl opět slavnostně vysvěcen jménem archanděla Michaela. Tentokrát se jednalo o kostel čistě katolický. Ve věži byl umístěn velký hlavní zvon, 192 kg těžký. Jednalo se o mistrovské dílo slévačské firmy Divall z Chebu, která jej odlila v roce 1778. Visel ve středu věže, vedle něj visely dva velké, ale o něco menší zvony, po stranách dva nejmenší. Velký mariánský zvon byl pokryt sérií plastik „Ecce homo“ a doplněné nápisem: „Pane, pomoz nám z každé nouze skrze svou mučednickou smrt“ (Herr durch deinen Mortertod helfe uns aus aller Not). Dva vedlejší, o něco menší zvony, nesly jména svatých Michaela a Josefa. Oba měly po obvodu mistrovsky provedený nápis „Fusa fui a Mathia Divall in caesarea regia civitate Egrana“ (odlil mě Matyáš Divall v císařském královském městě Cheb). Byly odlity v roce 1828 ve firmě Elisabeth Divallové. Dva nejmenší zvony nesly po obvodech stejný nápis: „Eger anno 1774 Johann Georg...“ (Cheb, roku 1744 od Johanna Georga). Roku 1917 musely být z věže sundány staré historické zvony. Stejně tak byl snesen i menší zvon z kaple sv. Jana Křtitele, vážící 31 kg. Všechny byly roztaveny pro armádní potřeby. Nový zvon byl objednán v roce 1920, v témže roce odlit. Byl zhotoven tak, aby jeho hlas zněl ve „fis“. Vysvěcen byl 7. března 1920. Jeho celková cena byla 17 360 tehdejších korun a odlila jej specializovaná slévačská firma Richard Herold v Chomutově. Zvon, vážící 95 kg, byl slavnostně zavěšen do kostelní věže dne 27. června 1926. Ani tento zvon však nepřežil příští válku. Dne 16. ledna 1942 vojáci wehrmachtu snesli zvon z věže a odvezli jej jako materiál na válečnou výrobu. - Kostel byl zčásti poškozen v roce 1948 během natáčení instruktážního filmu pro vojáky "Výcvik boje o osadu a v osadě" (město bylo v letech 1946 - 1954 zabráno do někdejšího Vojenského újezdu Prameny). - Město poškozené vojáky bylo zcela zbořeno asi v roce 1956 (již dne 13.2.1957 informoval Okresní národní výbor Sokolov, že demolice v Čisté již byly provedeny); trosky kostela byly rozhrnuty buldozerem, zůstaly jen rozházené velké opracované kameny. Nyní je u bývalého kostela postavena jen pamětní deska s historií města. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.099515°N, 12.729258°E

Komentáře

Žádné komentáře