← bývalý kostel sv. Bartoloměje (Chyše) kostel Narození Panny Marie (Jabloneček) →
13800 kostel Nalezení sv. Kříže

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 178
Kód katastrálního území:
991732, 991775
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1787 - 25.10.1789 (vysvěcení)
Zbořeno:
ve 2. polovině 50. let
Poloha:
ve vsi

Farní kostel postaven na místě dřevěné kaple z roku 1787 (při její stavbě byl zároveň položen i základní kámen kostela). - Loď 15,05 x 10,45 m, trojboce uzavřený presbytář 7,6 m (šířka) x 7,75 m (hloubka), směrem k východu přistavěna malá klenutá sakristie, barokní věž s lucernou krytou plechem, strop lodi s falešnou dřevěnou klenbou, presbytář sklenut valeně. Uvnitř byl cenný gotický kalich a zvon. Před zničením byly z kostela zachráněny varhany, ty jsou nyní umístěny v opraveném kostele v Cetvinách. - Kostel z let 1787 - 1789 byl v roce 1857 povýšen na farní. V roce 1946 byl kostel spolu s celou vsí zabrán do vojenského újezdu Boletice a vojáci začali používat jeho věž jako pozorovatelnu. V roce 1953 byly varhany z kostela přestěhovány Vlad. Škopkem do kostela v Dobré Vodě u Českých Budějovic (v roce 1996 byly přestěhovány do kaple sv. Prokopa v Loučovicích, protože se uvažovalo o jejich umístění do tamního kostela sv. Oldřicha; z toho ale sešlo a jablonecké varhany byly v roce 2006 opraveny a postaveny v kostele v Cetvinách). Následně byl kostel v roce 1953 silně poškozen cvičnou palbou těžkého dělostřelectva z okolních kopců. Výstavná ves včetně poškozeného kostela byla zcela zničena při demolicích v letech 1956 - 1958. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. - Ves Jablonec je zcela zbořena; je proměněna v dopadovou plochu střelnice.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.830495°N, 14.083354°E

Komentáře

  • Jiří Fiedler napsal 01.03.2012 22:37

    Důsledná likvidace vsi se podobala - až na vyvraždění obyvatel - likvidaci Lidic. Kostel a všechny budovy byly srovnány se zemí (dřevěné části spáleny), vykáceny byly všechny stromy a keře, koryto potoka bylo změněno, rozorány byly všechny silnice a cesty vedoucí do vsi. Viděl jsem tento stav v roce 1960 jako voják.