13945 kaple sv. Antonína Paduánského

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 536/1
Kód katastrálního území:
673978
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1901 - 14.9.1902 (vysvěcení)
Zbořeno:
1965
Poloha:
na J okraji vsi

s věží

Jednolodní, obdélná, mešní kaple s polokruhově ukončeným presbytářem. Po stranách měla po trojici oken završených lomenými oblouky. Bosovaný portál byl umístěn v předsunuté hranolové věži s jehlancovou střechou a okosenými hranami. V nadpraží na obdélníkové desce byla později nečitelná malba, nad kterou byl pod menším pseudogotickým oknem uveden rok 1901. Pod obdélnými okny zvonice byly umístěny terče s reliéfními motivy. Strop byl sklenut plackou. Vybavení kaple bylo následující: oltář Sv. Antonína (andělé nesou zeměkouli, na ní stojí sv. Antonín, nad ním je křiž s nápisem „INRI“), kazatelna, křtitelnice, dva svícny na oltáři, zvon pro sakristii, 14 laviček, 14 obrázků křížové cesty, dvě malé vlajky, velká vlajka, vyřezávaný obraz sv. Josefa, obraz Matky Boží pod sklem, socha Panny Marie, kříž, socha Jezulátka, závěsné lampy, stojan na svíce při příležitosti pohřbů a mnoho jiných obrázků. Na kůru visel obraz vojáka Josefa Kühnela z čp. 72 padlého dne 6.11.1914 ve věku 20 let v Samarkandu, byly zde i malé varhany (harmonium). Kostel byl i krásně vymalován. Oltář a varhany věnoval hrabě Westphalen z Chlumce. - Ves Větrov vždy přináležela farností Habarticím (Ebersdorf). V zimním období, kdy napadl sníh a cesty byly schůdné jen s velkými obtížemi, a kdy Krušné hory byly opravdu krušné, bylo pro obyvatele Větrova obtížné se do kostela dostat. Když byl v roce 1889 na území Větrova zřízen hřbitov, začali místní uvažovat o možnosti výstavby vlastního svatostánku. Pro svůj záměr nalezla vesnice podporu jak politických tak i církevních kruhů. V roce 1889 koupila obec za 350 zlatých od Franze Kühnela parcelu pro stavbu kaple spolu s kameny. Konečný souhlas s výstavbou kaple dali obecní zastupitelé dne 21.4.1901. Protože obec na takovouto velkou investici neměla dostatek peněžních prostředků, vyhlásila veřejnou sbírku, která byla více než úspěšná. Mezi největší přispěvatele patřil náboženský fond, horský spolek a dokonce císař František Josef I. věnoval částku 1.000 korun. Sbírka vynesla celkem 5.000,- korun, ke kterým obec přispěla ze svého rozpočtu dalšími 5.000 korunami. Zakázku získal stavební mistr Karel Peter Grohmann z Petrovic, který ještě v témže roce zahájil stavební práce. Pozemek pro kapli, přes který vedla polní cesta směrem na Nakléřov, věnoval Hermann Zechel z č.p. 32. Již v roce 1902 byl dokončen i vnitřní prostor kaple, do kterého daroval varhany a oltář hrabě Westphalen, majitel panství Chlumec. Celkové náklady dosáhly výše 18.188 korun a 20 haléřů. - Kostelní lavice vyrobil tesař Kühnel, cena za kus 10 hl = 20 Kč, délka 2 m 40 cm, dokončeny byly do dne 15.12.1901. Výrobu oltáře získal Hegenbart z Bohosudova za 240 zlatých , varhany vyrobil varhanář Müller z Křemýže za 130 zlatých s dvouletou zárukou. Kostel vymaloval malíř Perthen z Tisé za 200 zlatých. - Slavnostní vysvěcení kaple, zasvěcené Sv.Antonínu Paduánskému, které se konalo dne 14.9.1902, provedl biskupský vikář P. Othmar Pahl za velké účasti obyvatel Větrova i širokého okolí. Členové místních spolků zazpívali krásnou píseň „Toto je den Páně“ mezi nejvýznamnější hosty patřil bezesporu princ Max von Sachsen, který byl v té době na loveckém zámečku Rehefeldu v Sasku a který v kapli vystoupil s kázáním o významu Kristova kříže. Na jeho počest byla později u hlavního vstupu do kaple umístěna pamětní deska, která měla budoucím generacím připomínat tuto důležitou a slavnostní událost v životě obce. V té době byl v Habarticích farářem páter Josef Nepustil, který na požádání okresního hejtmanství a se souhlasem Litoměřické biskupské konzistoře převzal ve filiálním kostele Větrov církevní správu. Mše zde sloužil jedenkrát za měsíc, a to v neděli a dále ještě o svátcích. - Kaple byla zbořena pro zchátralost v roce 1965. - Kaple stála na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 536/1) patří firmě Wind Technology, a.s. z Kamenického Šenova, druhý (pozemková parcela č. 711/8) je v soukromém vlastnictví (Mgr. Denisa Kračmanová z Prahy). - Ze vsi Větrov zůstaly čtyři domy, pomník padlým a poškozený zajímavý kříž.

Zdroj: www.obecpetrovice.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.743966°N, 13.912104°E

Komentáře

Žádné komentáře