14084 kaple Božího Těla

Torzální (známka 450) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 292/1
Kód katastrálního území:
670383
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1817
Poloha:
blízko kraje lesa Z od vsi

se sanktusníkem

V roce 2016 byla v místě zadní stěny původní kaple postavena velká kaplička s křížem v nice. Terén na místě lodi kaple byl srovnán a vysypán pískem, po obvodu jsou umístěny kamenné lavičky. - Objekt je nazván Pietní místo Vysoký kámen. - Původní kaple byla obdélná (cca 6,5 x 4 m), s trojboce zakončeným presbytářem; nad průčelím měla trojúhelníkový štít. Měla sedlovou, vzadu zvalbenou střechu se sanktusníkem. – Pietní místo je vybudováno na místě původní kaple Božího Těla, která byla postavena v roce 1817 v blízkosti Vysokého kamene. Stála na místě, kde se našly posvěcené hostie, ukradené v roce 1805 z kostela sv. Jiljí v Kostelní. Zloději si ponechali zlaté nádoby, ale jejich obsah, pro ně bezcenné oplatky, zahodili. O této krádeži je ve farní kronice následující zápis: „V noci z 22. na 23. listopad 1805, když kostelní hudebníci v hostinci oslavovali svůj svátek svaté Cecilky, ukradli lupiči kostelní svaté nádoby. S nimi pak utekli směrem k Sasku. V blízkosti Vysokého kamene pak vysypali posvěcené hostie do sněhu. Po třinácti dnech je tam lidé našli nepoškozené. Tehdejší farář Krippner za doprovodu mnoha věřících hostie posbíral a odnesl domů. Kolem místa nálezu nechal postavit dřevěné ohrazení a začal obstarávat peníze na stavbu kapličky. Ze všech obcí farnosti, ale hlavně z Kraslic, se sešlo tolik finančních darů, že se kaple mohla v roce 1817 na severním konci Vysokého kamene postavit.“ - Už v roce 1953 byla kaple silně poškozená. Po zahrnutí kaple i blízké turistické chaty do Pohraničního pásma byly obě budovy odstřeleny. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Lesům ČR, s.p. Lesy ČR v roce 2015 zahájily program obnovy zdevastovaných a zničených kapliček nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro LČR. Studii a následně projekt tohoto pietního místa zpracoval Ing. Petr Orel na přelomu let 2015 a 2016. Vlastní stavbu realizovala firma KONOPA Vladimír s.r.o. Nová kaplička byla slavnostně posvěcena dne 17.6.2017.

WGS84 souřadnice objektu: 50.304586°N, 12.407254°E

Komentáře

Žádné komentáře