← kaple (Koporeč) kaple Panny Marie Neposkvrněné (Liščí) →
20441 kaple

Polozřícené (známka 450) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 78
Kód katastrálního území:
682675
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1897
Poloha:
na malém návrší 100 m JZ od obytné budovy v osadě Vysoká Lhota u Libže

se sanktusníkem

Zůstalo jen zdivo přední a zadní štítové stěny, obě boční stěny jsou zbořeny prakticky až k zemi. Kaple je obdélná (cca 6 x 7 m), původně se střechou představěnou před průčelí. Kousek od kaple leží na zemi sanktusník se zbytky trámků k uchycení zvonu. Kaple je hodně zarostlá v křoví. - Ve středověku na místě dvora Vysoká Lhota stávala osada, ta zanikla za třicetileté války a zůstal zde pouze panský statek prodaný benediktinům v roce 1752. Vzhledem k dávné historii místa je možné, že nějaká sakrální stavba v místě byla už dříve, není ale moc pravděpodobné, že by stála na stejném místě jako současná kaple. Dnešní kapli postavili benediktini z Emauz (beuronská kongregace) v roce 1897 nedaleko svého dvora Vysoká Lhota. Kaple sloužila mnichům benediktinům (říkalo se jim také Emauzáci) k modlitbám a sloužení mše svaté v dobách, kdy ve Vysoké Lhotě někteří členové řádu bydleli. Po roce 1948 byl statek i přilehlá kaple benediktinům zabaven a začalo jejich chátrání. Ještě v 50. letech 20. století byla kaple ve vcelku dobrém stavu, již kolem roku 1963 ale byla bez střechy, obraz z interiéru byl odcizen, stejně jako zvonek ze sanktusníku. Později byla kaple částečně pobořena. - Pozemek s kaplí patří církvi (Benediktinskému opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích); opatství uvažuje do budoucna o celkové revitalizaci kaple a statku.

Zdroj: Jan Svoboda, Jindřich Nusek: Příběh kapliček; Klára Simandlová

WGS84 souřadnice objektu: 49.76094°N, 14.90732°E

Komentáře

Žádné komentáře