← zvonice (Mukařov) kaple sv. Anny (Pelhřimov) →
2079 kaple sv. Anny

Polozřícené (známka 445) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 90
Kód katastrálního území:
661082
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1910
Poloha:
v Z části vsi

hranolová, s částečně představěnou věží

Obdélná loď i věž bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 6 x 12,5 m) do původní výše (cca 5 m, věž cca 10 m). Omítka zčásti poškozena. Věž je zdobená římsami, má dvě okna se zbytky dřevěného rámu, nad nimi je kulatý otvor, zřejmě pro hodiny. Ve štítu je kamenný kříž, trojúhelníkový štít podpírají pilastry. Po pravé straně je vchod do věže, v levé části výklenek pro sochu. Nad vnitřním vstupem byl pravděpodobně zasazen reliéf či obraz. Okna kostelíku mají tvar lomeného oblouku, ve dvou oknech je kovový rám s pozůstatky bílého skla. Zvnějšku je po obvodu chrámu patrná křížová cesta tvořená výklenky zakončenými lomenou stříškou s ozdobným okrajem. Uprostřed lodi je odhalená hrobka nepravidelného šestibokého tvaru vyzděná břidlicí. Naproti vstupu je výklenek pro oltář, nad ním je zazděné okno. V nejnižší úrovni zdi oltářního prostoru jsou patrné zbytky malby, výmalba je viditelná i ve vstupním prostoru. Nad vstupem byl dřevěný kůr, zasahující až po první okno. Zbývají po něm pouze trámové otvory ve zdech. - Odstraněna část křovin z okolí kaple. - Nejvýznamnější světskou stavbou na území řídce osídlených Pastvin (Hutova) byl statek rodiny Weinlichů, dnes již sotva znatelný. V jeho blízkosti stojí nepříliš stará, ale architektonicky zajímavá zádušní kaple sv. Anny (v literatuře uváděná i jako kostelík). Kaple vystavěná v historizujícím stylu byla určena k uložení ostatků majitele pěti okolních břidlicových dolů (pozůstatky břidlicových hald tvoří typický prvek blízkého okolí zaniklé osady). K vybavení patřily varhany, lavice, oltář, zábradlí, stěny byly vyzdobeny malbou. Podle přímých svědectví byl ještě v padesátých letech minulého století kostelík plně funkční, mše zde sloužil i ThDr. František Vaňák. K vybavení svatyně patřily kvalitní varhany, lavice, oltář, zábradlí, stěny byly vyzdobeny malbou. - Naprostá devastace památky nastala počátkem 60. let 20. století. Nejhorším projevem vandalismu, který má lví podíl na postupném úpadku stavby, byl nájezd ostravských brigádníků, kteří měli vyrazit dveře, rozbít náhrobní desku a z krypty odcizit snubní prsten pohřbeného. Jeho lebku pak narazili na kůl před chrámovým vchodem. Lebka byla posléze do hrobu vrácena. Kostelík se však v následujících desetiletích stal úkrytem trampů a náhodných návštěvníků, kteří se společně s počasím podíleli na jeho devastaci. - Dnešní stav kaple opravňuje k označení ruina. Z celé architektury zbývají pouze kamenné obvodové zdi a věž. Střecha, pokrytá břidlicovými taškami, se zřítila a trámové dřevo během posledních let spálili patrně trampové (ti ostatně vypálili i blízký statek). Ve vnitřním prostoru zbývá jen několik ohnilých trámů. - Pozemek s kaplí patří církvi. - Ves Pastviny (Hutov) byla zcela zbořena.

Zdroj: Rýmařovský horizont 23/2006

WGS84 souřadnice objektu: 49.867169°N, 17.276559°E

Komentáře

Žádné komentáře