← kostel Všech Svatých (Olověná) kostel sv. Anny (Pořejov) →
279 kostel Panny Marie Dobré rady

Polozřícené (známka 450) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 23
Kód katastrálního území:
724807
Období devastace:
od roku 1990
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
(1778 - 1779), 1783 - 1791

V rekonstrukci; presbytář, velká sakristie vzadu a přístavky mají novou střechu, sanktusník měděnou. Loď je bez střechy, krovů a klenby, s výjimkou přední stěny je zdivo zachováno do původní výše. Koruna zdiva lodi je opravená a zabezpečená. Střední část přední stěny s věží je zbořena až k zemi (věž se zřítila dne 30.5.1999 a rozbila střechu a klenbu lodi), oba přední rohy kostela jsou nově dozděny. Presbytář, sakristie a přístavky mají novou fasádu. Loď má omítky silně poškozené, zevnitř jsou stěny vyspraveny (mimo oblouky nad okny) a zakryty stříškami. Presbytář má nová vitrážová okna, sakristie a přístavky mají nová okna, loď má jen rámy oken beze skel. Přední část kostela (loď) je volně přístupná, zadní část (presbytář a sakristie) je od vlastní lodi oddělena novou zdí, v níž je pouze otvor pro dveře a okno. Interiér presbytáře a sakristie je opraven, z presbytáře je udělána kaple. Kolem celého kostela je nově uděláno odvodnění. - Dne 16.1.1778 dostala obec povolení ke stavbě kaple a zřízení hřbitova. Kaple nestála na místě dnešního kostela, ale na místě, kde si zdejší obyvatelé až do vyhnání v roce 1946 stavěli májku. Kaple byla dřevěná s docela velká, první mši svatou v kapli sloužil v roce 1779 cetvinský farář Steinkellner. Kostel nechal nedaleko kaple postavit v barokním slohu majitel zdejšího panství hrabě Josef Jan Buquoy v letech 1783 - 1791. V 50. letech 20. století byl kostel využíván jako stáj pro dobytek. - Kostel je jednolodní orientovanou stavbou, s obdélnou lodí, odsazeným pravoúhlým presbytářem a čtvercovou sakristií v ose. Nad západním průčelím vystupovala hranolová věž, zastřešená vysokou cibulovou střechou. Fasády kostela jsou nečleněné, zvýrazněna jsou pouze nároží. Plochu zdí prolamují tři páry obdélných, půlkruhově zaklenutých oken a pravoúhlý portál uprostřed jižní i severní stěny. Interiér byl zaklenut plackovou klenbou se štukovým zrcadlem. V západní části byla zděná kruchta, nesená dvěma osmibokými sloupy. Rokokové a empírové zařízení se nedochovalo. Varhany postavené kolem roku 1790 byly zničeny v roce 1973. - Pozemek s kostelem patří církvi; opravy organizuje jak farnost, tak vyhnaní rodáci žijící dnes v Rakousku sdružení ve spolku Bucherser Heimatverein. Rodáci plánují i obnovu a zastřešení lodi kostela, o finančním příspěvku na zastřešení a opravu lodi a případě i znovuvýstavbu věže uvažuje i advokát Bohumil Koutník, vlastník znovu postavené fary v blízkosti kostela. - Ve vsi Pohoří na Šumavě byly zbořeny všechny původní domy, je zde šest novostaveb.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech; Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.603966°N, 14.696882°E

Komentáře

Žádné komentáře