← kaple Nejsvětější Trojice (Jetřichov) kaple (Koporeč) →
3515 kaple Anděla Strážce

Polozřícené (známka 455) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4
Kód katastrálního území:
603414
Období devastace:
od roku 1990
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
základní kámen 1683, vysvěcení 1692
Poloha:
v areálu hospodářského dvora na okraji vsi

se sanktusníkem

Po zbourání větší části stavby v roce 2011 zůstala stát jen štítová zeď a přístavek bez střechy a krovů. Na místě zbořené lodi kaple bylo vybudováno zpevněné parkoviště. - Před pobořením byla kaple bez střechy a krovů, s prolomenou klenbou. Zůstávalo pouze poškozené obvodové zdivo téměř do původní výše. Překlady nad okny byly většinou propadlé, pravá stěna byla více poškozena. Ze koruny zdiva rostly křoviny. Fasáda byla zničena. Bez oken a dveří. Uvnitř byly zachovány zbytky výzdoby včetně balustrád v patře, na podlaze byly trosky porostlé stromky a křovinami. Kaple byla částečně zarostlá v křoví. - Kaple byla postavena v letech 1683 - 1688 Jakubem Leopoldem Halloweilem; návrh kaple je připisován Wolfgangu Dienzenhoferovi jako jedna z jeho pouhých dvou realizovaných staveb na území ČR. Větší rekonstrukce proběhla v roce 1927, od té doby stavba už jen chátrala. V roce 1945 zde bylo zřízeno skladiště. - Kaple byla prostou jednolodní stavbou ze smíšeného zdiva, složenou z obdélné lodi a neodsazeného půlkruhového presbytáře. K severní straně byla připojena obdélná sakristie. Západní stěna byla zpevněna hranolovým opěrákem. Stěny byly osvětleny obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Západní průčelí bylo členěno lizénami do tří polí. V bočních se nacházely výklenky pro nedochované sochy, střednímu poli dominoval velký pravoúhlý portál a nad ním obdélné, segmentově zaklenuté okno. Interiér byl zaklenut plackovou klenbou, závěr konchou. V západní části byla vestavěna zděná kruchta, podklenutá valenou klenbou. - Kaple byla prohlášena kulturní památkou 3.5.1963. Její majitel (JZD Jenišovice) ji ale používal jako sklad pohonných hmot, nijak ji neudržoval a již v roce 1967 požádal o povolení k její demolici; zamítnuto. Dne 1.9.1981 požádalo JZD Jenišovice Ministerstvo kultury ČR o zrušení památkové ochrany kaple. V noci ze 2. na 3.1.1988 se zřítily střecha, krov, klenba a část obvodového zdiva kaple. Přes nesouhlas památkářů z Ústí nad Labem zrušilo Ministerstvo kultury ČR dne 28.7.1998 památkovou ochranu kaple. V roce 2007 navrhlo územní pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci opětovné prohlášení kaple památkou; její současný majitel však pohrozil, že při jakémkoli zájmu památkářů raději kapli zbourá. Proto památkáři s dalšími kroky kolem opětovného prohlášení kaple památkou vyčkávali; výsledkem je, že majitel kapli v roce 2011 z větší části zboural, aniž měli památkáři možnost nějak zasáhnout. - Kaple stojí na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 4 a 3) patří firmě Nisa-Union, s.r.o. z Jílového.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.653734°N, 15.110162°E

Komentáře

  • Tomáš Koutek napsal 14.09.2010 11:46

    S osazenstvem toho statku pod kostelem není moc řeč, ale zvídaví jedinci mohou dovnitř proniknout malým okénkem v presbyteriu - interiér skrývá zbytky výzdoby, včetně balustrád v patře.

  • Michal Valenčík napsal 14.09.2010 17:43

    Informace doplněna, děkuji.