kostel sv. Blažeje (Branišov) →
4233 kostel sv. Havla

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
669148
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1733
Poloha:
na SV okraji vsi

se sanktusníkem

Bez střechy, sanktusníku, krovů a stropu (propadly se v 70. letech 20. století). Klenba nad presbytářem je vlhká, ale drží. Zůstalo pouze obvodové zdivo do původní výše, nad jedním ze šesti oken je prolomeno, u některých dalších poškozeno. Z koruny zdiva vyrůstají stromky. Fasáda je zničena. Okna jsou rozbitá, dveře jsou poškozené a otevřené. V presbytáři jsou zachovány zbytky maleb. Kostel je zarostlý v křoví, zarostlý je i jeho interiér. - Kostel je jednoduchá orientovaná stavba sestávající z obdélné lodi a odsazeného, půlkruhově zakončeného presbytáře. K severní stěně je připojena obdélná sakristie. Vnější fasády jsou zdobeny plochými lizénami. Stěny jsou osvětleny vysoko posazenými, segmentově zaklenutými okny. Kostelu dominuje západní průčelí s jednoduše profilovaným štítem, završeným trojúhelníkovým frontonem. - Kostel nechala v roce 1733 vybudovat hraběnka Šporková. Po vyhnání původních obyvatel po skončení 2. světové války byl kostel opuštěn a chátral, v 70. letech 20. století sloužil k ustájení ovcí. Pozemek s kostelem patří od června 2019 městu Úštěk. - Na obnovu zastřešení kostela je třeba cca 2,5 mil. Kč, na celkovou obnovu kostela cca 20 mil. Kč. Protože církev tolik peněz neměla, sepsala v roce 2016 takzvané prohlášení o opuštění majetku. Ten pak ze zákona přechází na Českou republiku, konkrétně na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V tomto případě ale katastrální úřad převod odmítl zapsat do katastru nemovitostí a farnost se proto obrátila na soud. V žalobě uvedla, že zchátralý kostel, který ministerstvo kultury vede jako památku, sedmdesát let neslouží svému účelu. Dále uvádí, že prohlášením o opuštění kostela a přilehlých pozemků reaguje na nový zákon o památkové péči a potenciální finanční sankce, které dle nového zákona hrozí majitelům kulturních památek, kteří je neudržují v řádném stavu. Krajský soud v Ústí nad Labem však žalobu v říjnu 2016 zamítl. Konstatoval, že vlastník kulturní památky má povinnost o ni na vlastní náklady pečovat a udržovat ji v dobrém stavu. Pokud tak nečiní a chce obejít zákon tím, že majetek účelově opustí, je takové chování v rozporu s dobrými mravy. Soud poukázal i na to, že kostel v Bílém Kostelci nebyl předmětem církevních restitucí, farnost v Konojedech ho vlastnila i před rokem 1989, a měla tak léta na to, aby se pokusila stav nemovitosti zlepšit. Nakonec se v roce 2019 církev dohodla na bezúplatném převodu pozemku s kostelem s městem Úštěk.

Zdroj: www.lidovky.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.636144°N, 14.337469°E

Komentáře

Žádné komentáře