← evangelický kostel (Rudník) kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svatobor) →
4558 kostel sv. Bernarda z Clairvaux

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
681784, 754081
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
původně gotický, počátkem 18. století přestavěn barokně
Poloha:
ve vsi

V rekonstrukci; věž má provizorní krov stanového tvaru provizorně krytý lepenkou (asi v 80. letech 20. století byla báň věže stržena lany pomocí nákladního auta, protože hrozila zřícením). Přední polovina krovu a střechy lodi je nově odstraněna, po obou stranách věže jsou obnoveny části krovu a střechy provizorně kryté lepenkou. Zadní polovina lodi a presbytář mají střechu s velkými dírami; tato část krovu je podepřena dřevěným bedněním postaveným uvnitř kostela. Provizorně jsou zastřešeny přístavky po obou stranách kostela. Asi polovina stropu lodi směrem k věži spadla. Bez oken a dveří. Uvnitř jsou trosky ze stropu a střechy. Nově jsou vyřezány křoviny v okolí kostela. – Špatný stav střechy kostela byl konstatován již při biskupské vizitaci v dubnu 1948; od té doby nebyl kostel již nijak opravován. - Dne 25.11.1986 poslali Otakar Parma, vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Lounech a Miroslav Chot, tajemník pro věci církevní Okresního národního výboru v Lounech společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. V dopise uvedli, že odejmutí památkové ochrany těchto objektů bylo navrhováno již ve zprávě o provedení generální aktualizace památkových objektů v letech 1985 a 1986. Dále v dopise uvedli, že "stavební stav navrhovaných objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Navrhované objekty pro upuštění památkové ochrany jsou již dlouholetým problémem, který nebyl důsledně řešen. Možnosti opravy, a to jak kapacitní, tak finanční nejsou v rámci okresu možné zajistit. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Ve většině případů jde současně o objekty, které jsou přes všechnu starostlivost o zabezpečení opravy a zabezpečení vstupu zdrojem úrazů dětí a mládeže a v neposlední řadě i nejsou okrasou pro obec." Jedním z objektů v seznamu byl i kostel v Řisutech, jehož stav je v dopise popsán následovně: "Naprostá demolice, střecha silně poškozena, shnilé trámoví, poškozena celá statika, v předcházejících letech snesena pro poškození statiky věž, neopravitelné, bez možného využití." Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989 a demoliční snahy byly zastaveny. - Pozemek s kostelem patří spolku "Pro kostely" z Litoměřic; v roce 2018 půjde na obnovu zastřešení sakristií a podepření krovu a kleneb kostela 700.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 50.472315°N, 13.857875°E

Komentáře

Žádné komentáře