← kostel sv. Prokopa (Kirchlice) kostel sv. Petra a Pavla (Krásný Les) →
4650 kostel Všech Svatých

Polozřícené (známka 445) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 461
Kód katastrálního území:
668150, 739707
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
okolo 1292
Poloha:
v ulici Pod Hroby, u nádraží

V rekonstrukci; mimo průčelí a vítězný oblouk je obvodové zdivo opraveno a dozděno do původní výše. Zdivo vítězného oblouku je shora místy poškozeno, zdivo průčelí je silně poškozeno, horní část chybí. Bez střechy, krovů a stropu, klenba v presbytáři drží. Fasáda je zničena. Bez oken a dveří. Vyklizeny jsou trosky z interiéru kostela. – Kostel je kvalitní orientovanou stavbou, složenou z obdélné lodi a odsazeného pravoúhlého presbytáře. Loď je přístupná pozdně gotickým sedlovým portálem s oslím hřbetem v severní stěně. Při barokních úpravách byl prolomen druhý vstup v západním průčelí. Presbytář osvětluje štíhlé, raně gotické okénko ve východní stěně a vrcholně gotická okna v bočních stěnách; okna v lodi jsou převážně dílem mladších úprav. Interiér byl plochostropý, presbytář je zaklenut kvalitní křížovou klenbou, jejíž žebra vybíhají z jehlancových konzolek. Ve vrcholu klenby se nacházel svorník s reliéfem růžice. - Raně gotický kostel (zvaný též Havířský či Hornický), založený ve 3. čtvrtině 13. století na skalnatém ostrohu kolínského předměstí Hroby, původně nad starým řečištěm Labe. Nepotvrzené datum k této stavbě se váže k roku 1292. Stavbu kostela financovali kolínští měšťané ze svých výtěžků při důlním podnikání v kutnohorské oblasti, dostavěn byl ale až v průběhu 1. čtvrtiny 14. století a později byl kolem roku 1500 pozdně goticky upraven. V roce 1611 byla loď prodloužena o varhanní kůr z nadace Šimona Šilhánka z Choustníka. Poprvé kostel zpustl za třicetileté války (1618 - 1646), kdy okolo kostela tábořili vojáci a zničili ho. Následně byl opraven a v roce 1682 se zde opět konaly bohoslužby. V letech 1760 - 1769 došlo k barokní přestavbě pod vedením stavitele J. Petržílky. Za reforem Josefa II. byl kostel v roce 1786 zrušen a následně zpustl podruhé. Po zrušení kostela byly na okolním hřbitově pohřbíváni do roku 1882 (do zřízení městského hřbitova na Zálabí) pouze lidé, kteří zemřeli na choleru a také sebevrazi. Obnovy se kostel dočkal tentokrát v letech 1911 - 1913 s následnou opravou provedenou v průběhu roku 1933. Dne 1.11.1933 byl kostel znovu vysvěcen Václavem Davídkem. Během čtvrtého spojeneckého náletu na Kolín dne 18.4.1945 byl kostel přímo zasažen bombou, zčásti rozbit a opět zpustl. V roce 1963 zahájili kolínští patrioti bratři Kamarýtové již třetí obnovu kostela. Jelikož se ale jednalo o soukromou iniciativu, skončila pouze u znovuzaklenutí presbytáře. V 90. letech 20. století došlo ještě k částečnému dozdění severozápadního nároží kostela. Další opravy poškozeného zdiva probíhají od roku 2013. - Pozemek s kostelem patří církvi; už je hotov projekt na záchranu kostela (je třeba dozdít chybějící zdivo, zasadit okna a zastřešit). Po celkové opravě by mohl být kostel využit jako prostor pro výstavy.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.023743°N, 15.216628°E

Komentáře

Žádné komentáře