← kaple sv. Jeronýma (Veveří)
4695 zvonice

Poškozené (známka 400) zděné zvonice

Druh stavby:
zvonice
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 32
Kód katastrálního území:
788503
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
počátek 15. století, upravená v 16. století
Poloha:
nedaleko kostela

Bez střechy a krovů. Ve zdech jsou svislé praskliny. Fasáda je zničená. - Pozdně gotická zvonice z počátku 15. století, upravená v 16. století. Zvonice vyhořela spolu s kostelem sv. Martina v roce 1677 a již nikdy nebyla obnovena. - Zvonice je dvoupatrová kamenná věž z místního pískovce, prolomená velkými lomenými gotickými okny v 1. patře a doplněná renesanční atikou; jde o jediný podobný typ zvonice v Čechách. Na stěnách jsou dochovány zbytky renesančních sgrafit. Atika byla dozděna z drobného kamene a členěna je lizénami. Z původní kamenické výzdoby se dochovala jedna pískovcová piniová šiška, volně ležící u paty zvonice. Odvodnění střechy zajišťoval žlábek, ústící otvorem v jižní straně uprostřed. Ze stejného materiálu jako atika byl současně vyzděn sklep. - Zvonice je prohlášena kulturní památkou. Na návrh památkářů došlo v 90. letech 20. století k obnažení paty stavby a k položení zpevňovacího pásu z nepálených cihel z vnitřní strany věže. Věnec ale nikdy neplnil svou funkci, v zimě se nepálené cihly nasákly vodou a mráz je roztrhal i s věží a celou věc ještě zhoršil. Někteří památkáři měli dokonce starostovi obce říci, že nejkrásnější památka je prý spadlá. Z tohoto důvodu a kvůli nákladům na opravu odhadovaným na 30 - 40 mil. Kč se obec nechce se při opravě zvonice angažovat. - Pozemek se zvonicí patří obci Vyšehořovice.

Zdroj: www.cestyapamatky.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.117368°N, 14.773709°E

Komentáře

Žádné komentáře