← kaple (Kamenná) kaple (Kostelec) →
5447 kaple Zmrtvýchvstání Páně

Polozřícené (známka 445) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 745
Kód katastrálního území:
664391
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
17.století
Poloha:
JV od města, nad pramenem, v lokalitě Na Prádle

středně velká

Bez střechy a krovů, klenba prolomena. Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 4 x 5 m) téměř do původní výše (sníženo max. o 0,5 m), ale prolomené nad oběma okny. Chybí zdobený trojúhelníkový štít nad průčelím. Fasáda je zničená. Bez oken a dveří. Zařízená, uvnitř vyvěrá pramen. Kolem zdiva je zčásti odkopána zemina. - Kaple stojí jihovýchodně od města u místní části Prádlo při polní cestě na někdejší polní trati "Schönflur" poblíž malého potůčku. Kaple se místně nazývá Na prádle (ve středověku zde byly úpravny a čističky zlatonosných rud). - Kaple byla poměrně výstavnou svatyňkou. Zdivo je provedeno převážně z lomového kamene, záklenek vstupu je z cihel. Průčelí kaple bylo členěno pilastrovým řádem a mírně předstoupenou paspartou segmentově zaklenutého vstupu. V bočních stěnách kaple bylo po jednom okenním otvoru dnes již neurčitého tvaru. V interiéru kaple jsou v rozích patrné zbytky náběhů klenby, proti vstupu je dochována mělká nika, pod ní torzo kamenné kašničky, do kaple vtéká pramen. - Podle kronikáře jménem Panni se ke kapli, v níž byla socha Zmrtvýchvstalého Krista, chodívalo o prvním prosebném dni procesí. Stavebník kaple nebyl kronikáři znám, kapli udržovala obec. Lidé se tu modlili před Velikonocemi o Bílé sobotě. - V poválečných letech po roce 1945 kaple ještě v úplnosti stála. Zřejmě do té doby v ní setrvávala pozdně barokní, dřevěná, asi 1 m vysoká, polychromovaná socha Zmrtvýchvstalého Krista uložená později do muzea v Kašperských Horách. Podle muzejního záznamu v kapli byla po roce 1945 také pozdně gotická socha sv. Mikuláše v životní velikosti z doby kolem roku 1500, pocházející původně nejspíš z místního gotického kostela sv. Mikuláše. - V roce 2012 zpracovala Bc. Barbora Podzemská diplomovou práci "Ekonomická analýza rekonstrukce vybrané drobné církevní stavby v oblasti Kašperských Hor". V této diplomové práci také zpracoval ing. arch. Vojtěch Listik model architektonického řešení rekonstrukce kaple Zmrtvýchvstání Páně a byl také navržen i rozpočet nákladů rekonstrukce. Je tedy naděje, že by v budoucnu mohla být kaple opravena. - Pozemek s kaplí patří městu Kašperské Hory.

WGS84 souřadnice objektu: 49.13796°N, 13.571483°E

Komentáře

Žádné komentáře