← kaple (Lobendava) kaple (Mackova Lhota) →
6817 kaple Narození sv. Jana Křtitele

Polozřícené (známka 455) zděné kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 115
Kód katastrálního území:
686433
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1817 - 1818
Poloha:
J od vsi, na vrchu Jedovina

Bez střechy, stropů a krovu. Zůstalo pouze obvodové zdivo podkovovitého tvaru (cca 2,2 x 3,2 m) do výšky cca 2 m (levý přední roh jen do výšky 1,5 m). Uprostřed kaple je vztyčen dřevěný kříž. Okolí je zarostlé křovinami. – Měla obdélný půdorys zakončený půlkulatým závěrem a sedlovou střechu na průčelí zakončenou pseudorenesančním štítem. - Kapli nechal postavit v letech 1817 - 1818 Adam Ritschel z Lochočic čp. 15. Konaly se k ní pravidelné pouti vždy 24. června a byla i jindy hojně navštěvována. Lochočičtí měli jinou kapli přímo ve vsi a ta chátrala. Aby si místo ní mohli postavit kapli novou, prodali celou Jedovinu v roce 1858 hraběti Friedrichovi von Westphalen, majiteli Chlumce, za 1707 zlatých a za výtěžek postavili ve vsi novou velkou kapli. Po převratu v roce 1918 byl hraběti majetek zabaven a Jedovinu koupil Karl Bronec, který ji vlastnil ještě v roce 1928, kdy o tom píše výroční zpráva ústeckého Horského spolku. Dokud ještě žil J.A. Ritschel, o kapli pečoval, později však trpěla působením povětrnosti a ničili ji prý také i uličníci. Poté, co v červenci 1928 ústecký arciděkan Schwind v ústeckých novinách vyzval k záchraně kaple, chopila se věci chabařovická sekce Horského spolku a s přispěním obcí Lochočice a Habří vybrali na nový zvon. Dne 21.7.1929 byly dokončeny i další opravy a kaple byla znovu s velkou slávou otevřena. Poslední pouti ke kapli se konaly koncem 30. let 20. století. Po roce 1945 kaple sdílela osud mnoha dalších podobných památek a byla postupně rozebírána na stavební materiál. Snímek jedné bývalé obyvatelky Tuchomyšle, již z poválečných let, ukazuje již kapli bez střechy. Vrchol Jedoviny však byl málo porostlý a poskytoval nepochybně skvělý rozhled. - Pozemek s kaplí patří obci Řehlovice; obec zvažuje opravu kapličky v souvislosti s řešením okolí vznikajícího jezera Milada.

Zdroj: Vladimír Horák

WGS84 souřadnice objektu: 50.628483°N, 13.940194°E

Komentáře

Žádné komentáře