7152 kostel sv. Jakuba Většího

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 13
Kód katastrálního území:
630705
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
polovina 60. let 13. století
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

V rekonstrukci; loď má nový krov a střechu provizorně krytou plachtami, zatím bez sanktusníku (původní střecha, krov a strop lodi se zřítily v září či říjnu 2011). Presbytář má původní střechu, drží i klenba pod ní. Přístavek na levé straně lodi má novou střechu, z jedné strany je ještě provizorně krytá lepenkou. Dozděna je korunní římsa lodi. Zdivo předního štítu je ubouráno (přední štít je provizorně zabedněn prkny), ubourán je i přístavek při pravé straně lodi. Místy jsou opraveny praskliny ve zdivu. Omítka je silně poškozená. Okna jsou zabedněná, má nové dveře. – Kostel pochází z poloviny 60. let 13. století, kdy před jeho vznikem král Přemysl Otakar II. (1261) daroval louchovský dvůr i s vesnicí Vernéřov cisterciáckému klášteru v Grünhainu. Svou polohou a stářím se jedná o nejstarší dochovaný kostel v Krušných horách. Původně byl vystavěn v tzv. přechodném slohu. Patří též mezi tzv. opevněné kostely, neboť při jeho pozdně gotické přestavbě byly do jeho komplexu začleněny i prvky aktivní obrany. - Od zřícení střechy kostela v roce 2011 kostel postupně velmi rychle chátral. Římsové zdivo lodi bylo ubouráno a srovnáno o půl metru a zakryto provizorně taškami, což zachránilo boční zdi lodi. Zbytek střechy se po pádu střechy opřel o klenbu presbytáře, poté se nahnul do lodi a postupně do ní nezajištěný padal. Většina zbylých krovů popraskala a začala hnít. Zatékáním na presbytář a na odhalený štít došlo k další silné degradaci zdiva. Západní stěna lodi se odlomila od bočních stěn a ty se v důsledku degradace pojiva nenávratně vyklonily do stran.Po velmi složité a nebezpečné záchraně krovu nad presbytářem v roce 2015 došlo k ubourání cihlového štítu západní stěny, který zde byl vyzděn v 19. století druhotně, což potvrdil nález 7 m baroktní pozednice zazděné ve štítě. Díky ubourání rozmočených cihel mohla být v roce 2016 loď kostela opět svázána a ač vyhnutá, zachráněna. V roce 2017 byly zbudovány nové krovy a na ně položena nová střecha. - V interiéru kostela se nachází kenotaf Mikuláše Chudého z Lobkowicz a Bohuslava Hasištejnského z Lobkowicz, kteří byli pohřbeni v bratrském (později zbořeném) kostele sv. Mikuláše v Přísečnici necelých 5 km vzdušnou čarou od Louchova. K louchovskému kostelu měli oba též vztah, neboť byl též součástí jejich panství. - Pozemek s kostelem je v soukromém vlastnictví (Bc. Aleš Olbram Hoffmann z Kadaně); majitel stavby pochází z rodu rytířů Hoffmannů z Hyršova, jediné dodnes žijící větve starého českého rodu rytířů Myslíků z Hyršova.

Zdroj: www.louchov.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.426097°N, 13.190633°E

Komentáře

 • Aleš Hoffmann napsal 04.12.2017 15:29

  Kostel pochází z poloviny 60tých let 13. století, kdy před jeho vznikem král Přemysl Otakar II. (1261) daroval louchovský dvůr i s vesnicí Vernéřov cisterciáckému klášteru v Grünhainu. Svou polohou a stářím se jedná o nejstarší dochovaný kostel v Krušných horách. Původně byl vystavěn v tzv. přechodném slohu. Patří též mezi tzv. opevněné kostely, neboť při jeho pozdně gotické přestavbě byly do jeho komplexu začleněny i prvky aktivní obrany.

 • Aleš Hoffmann napsal 04.12.2017 15:33

  V roce 2015 byl zachráněn zbytek baroktní střechy nad presbytářem a opravena střecha nad sakristií. V roce 2016 došlo k zajištění a zpevnění rozpadajících se stěn lodi a položení nové střechy nad její prostor.

 • Michal Valenčík napsal 06.12.2017 09:25

  Informace doplněny, děkuji.

 • Aleš Hoffmann napsal 06.12.2017 17:55

  Ještě bych rád dodal: Od zřícení střechy kostela v roce 2011 kostel postupně velmi chátral dál. Římsové zdivo lodi bylo ubouráno a srovnáno o půl metru a zakryto provizorně taškami což zachránilo boční zdi lodi. Zbytek střechy se po pádu střechy opřel o klenbu presbytáře, poté se nahnul do lodi a postupně nezajištěný do ni padal. Většina zbylých krovu praska a nahnila. Zatékáním na pesbytář a na odhalený štít dosšlo k další silné degradaci zdiva. Západní stěna lodi se odlomila od bočních stěn a ty se v důsledku degradace pojiva nenávratně vyklonily do stran.Po velmi složité a nebezpečné záchraně krovu nad presbytářem došlo k uborání cihlového štítu západní stěny, který zde byl vyzděn v 19. století druhotně, což potvrdil nález 7 m baroktní pozednice zazděné ve štítě. Díky ubourání rozmočených cihel mohla být loď kostela opět svázána a zachráněna ač vyhnutá.

 • Aleš Hoffmann napsal 06.12.2017 17:59

  V interiéru kostela se nachází kenotaf Mikuláše Chudého z Lobkowicz a Bohuslava Hasištejnského z Lobkowicz, kteří byli pohřbeni v bratrském ale zbořeném kostele sv. Mikuláše v Přísečnici necelých 5 km vzdušnou čarou od Louchova. K louchovskému kostelu měli oba též vztah, neb byl též součástí jejich panství a tak jej nepochybně znali.

 • Aleš Hoffmann napsal 06.12.2017 18:00

  viz foto

 • Michal Valenčík napsal 08.12.2017 22:44

  Informace doplněny, děkuji.