← kostel Všech Svatých (Kolín) kostel sv. Jakuba (Lahovice) →
7174 kostel sv. Petra a Pavla

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 49
Kód katastrálního území:
673927
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
původní ve 2. polovině 14. století, obnoven koncem 17. století
Poloha:
na okraji návsi

Věž má novou měděnou střechu, loď je bez střechy, krovů a stropu (po požáru dne 23.6.1982), presbytář má provizorní téměř plochou střechu. Obvodové zdivo sahá do původní výše. Okna ve věži a presbytáři jsou zasklená, v lodi pouze zamřížovaná. Zavřený. - Jednolodní barokní stavba z lomového kamene s obdélnou lodí o rozměrech 29 x 14 m a zevně neodsazeným presbytářem, doplněným v interiéru kostela bočními otevřenými prostorami vestavěnými v síle zdiva, sloužící dříve patrně jako sakristie. V jihozápadním průčelí je představěna hranolová věž, vystupující třemi čtvrtinami své šířky z líce průčelí. Věž je rozčleněna nárožními lisenami a příčnými pásy na čtyři nízké úrovně. V prohloubených, hrubě omítnutých polích tří volných stran ve všech třech poschodích jsou obdélná, polokruhově zakončená okna s prostým maltovým rámem se středním klenákem. Hlavní římsa je prolomena ciferníky hodin. Věž bývala původně krytá barokní cibulovou helmicí s bání, s červeně napuštěným šindelem, dnes je zakončena měděnou stanovou stříškou. Jihozápadní hlavní průčelí kostela je rozčleněno lisenami a dvěma nad sebou položenými výklenky. Průčelí je završeno zprohýbaným barokním štítem odstupňovaný ploše profilovanou, původně šindelem krytou okapní římsou a vlastním zastřešením. Štít, oživený ještě na koso postaveným, oválným okénkem, je dnes zachovaný v původním tvaru v jihovýchodní části. Vnější stěny kostela, původně se žlutou omítkou, bývaly členěny rámci v omítce a horizontálními pásy, zachovanými dnes již jen na věži a západním průčelí. Boční stěny kostela jsou doplněny čtyřmi, v závěru dvěma, nízkými obdélnými okny s půlkruhovými záklenky. V závěrové stěně je mezi okny ještě výše položené kruhové okénko. Pod třetím párem oken v podélných stěnách jsou umístěny boční vchody do kostela a na jihovýchodní straně, těsně pod třetím a čtvrtým oknem jsou ještě malá okna do podkruchtí. Do vnitřních prostor kostela se vstupovalo z předsíně kryté plochým stropem na jihozápadě. Loď kostela, tvořená jediným velkým prostorem, byla plochostropá, krytá pestrým dřevěným kazetovým stropem z roku 1705 s malovanou ornamentální výzdobou. Střední trám nesl ve středu kostela v osmibokém rámu obraz sv. Trojice. Presbytář byl do lodi otevřen polokruhovým triumfálním obloukem. Zaklenut byl jedním polem cihlové křížové klenby bez žeber. Klenba bývala skoro stejně vysoká jako podstropení lodi. Její hrany byly zdobeny oblými štukovými listovci a svorník naznačovala visutá šiška. Převážně barokní vnitřní zařízení kostela tvořil portálový hlavní oltář z první poloviny 18. století s novodobým obrazem a dva protějškové boční oltáře z doby kolem roku 1700. Na bočním oltáři býval přemalovaný obraz ze 14. století na plátně v akantovém rámu s rozvilinami. Sochařský oltář Piety s oválnými obrázky světců na rámu a oltář sv. Jana Nepomuckého s obrazem z 18. století. Varhany z roku 1805 umístěné na kruchtě, pocházely od varhanáře Ferdinanda Müllera z Nepomyšle. Sousoší Ukřižování z 18. století, skříňka s rokokovou soškou Panny Marie (Immaculaty). V presbytáři býval obraz Poslední večeře z druhé poloviny 17. století. Na kruchtě bývaly dva rozměrné přemalované obrazy Seslání Ducha svatého a sv. Jana na Patmu. - Původní farní gotický kostel dne 18. dubna 1681 spolu s velkou částí vsi vyhořel. Ještě na konci 17. století byla na místě vyhořelého kostela vystavěna novostavba kostela v raně barokním slohu. Již v roce 1781 však byla věž kostela ve značně zchátralém stavu a proto byla v letech 1794 - 1795 ke kostelu přistavěna nová hranolová věž. Na počátku 19. století byl kostel opravován a bylo doplněno jeho vnitřní zařízení. - Pozemek s kostelem patří církvi.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.344743°N, 13.002794°E

Komentáře

Žádné komentáře