← kostel sv. Michala (Všestudy) kostel sv. Michala (Zlovědice) →
7242 kostel Narození sv. Jana Křtitele

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
754013
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
pravděpodobně 2. čtvrtina 13. století
Poloha:
na bývalé návsi

Věž a přístavek vpředu jsou zastřešeny, loď a presbytář jsou bez střechy, krovů a stropu (obvodové zdivo je shora provizorně zakryto plechem). Věž a přístavek vpředu potřebují místy opravit nátěr. Obvodové zdivo lodi a presbytáře je nově vně i uvnitř vyspárováno, omítnuty jsou jen oblouky kolem oken a dveří. Bez oken a dveří, částečně zařízený. Uvnitř chybí podlaha. – Raně gotická stavba s přežívajícími pozdně románskými prvky se skládala z obdélné lodi a čtvercového presbytáře, nad nímž byla vztyčena chórová věž. V průběhu 14. nebo 15. století došlo ke stavebním úpravám, při kterých byl pořízen nový lomený portál. Během období reformace byl kostel ve správě protestantů, a to až do jejich odchodu v roce 1680. Krátce poté byl kostel opět obnoven a opatřen novou výmalbou. K radikální přestavbě došlo v letech 1803 - 1807, kdy byla původní loď zbořena a nahrazena novou plochostropou lodí, osvětlenou obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Vnější fasády byly zcela nečleněné. Část ubourané gotické lodi byla přeměněna na presbytář a raně gotický chór byl upraven jako sakristie. V roce 1847 byl kostel opravován a ve 3. čtvrtině 19. století byla ke vchodu v západním průčelí připojena drobná předsíň. Interiér lodi byl zdoben malbou s iluzívními pilastry s toskánskými hlavicemi, stěny byly zdobeny mramorováním. Zařízení pocházelo většinou z 2. poloviny 19. století, starší byly boční oltáře z doby kolem roku 1700. - Okresní národní výbor v Chebu rozhodl dne 11.2.1966, že požádá o sejmutí památkové ochrany z kostela (uskutečněno) a byla zahájena jednání o demolici. V říjnu 1971 bylo vydáno povolení k demolici. K té však nedošlo a ještě téhož roku zahájila římskokatolická farnost v Dolním Žandově stavební práce na zabezpečení a údržbě kostela. V roce 1982 byl proveden stavebně historický průzkum, který zjistil raně gotické stáří stavby a nedoporučil další úvahy o eventuální demolici, na které trval Městský národní výbor Lázně Kynžvart (pod nějž tehdy Vysoká spadala) i Okresní národní výbor v Chebu. V té době byly z lodi sejmuty zbytky krovu a loď byla ponechána jako upravené torzo; v tomto stavu se kostel dochoval až do současnosti. Kostel byl znovu prohlášen památkou v roce 1992 a byla zahájena jeho postupná obnova. Po obnově spárování zdiva lodi a presbytáře byl kostel dne 15.11.2013 znovu vysvěcen. Z původního vybavení kostela se zachovala socha sv. Šebestiána, která je uložena v chebském muzeu. - Pozemek s kostelem patří církvi. - Ve vsi Vysoká zůstalo asi deset domů; obnoven památník padlým a kříže.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.98221°N, 12.551032°E

Komentáře

Žádné komentáře