← kaple Zmrtvýchvstání Páně (Kašperské Hory) kaple sv. Jana Křtitele (Knížecí) →
7350 kaple Panny Marie

Poškozené (známka 400) zděné kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 15/1
Kód katastrálního území:
602639
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1694, přestavěna 1752, opravena 1895
Poloha:
SV od vsi, za rybníkem

Bez střechy a krovů, klenba drží. Rozměr 3 x 2,38 m. Obvodové zdivo je zachováno do původní výše, pouze pravý zadní roh nahoře je mírně poškozen. Fasáda je zničena. Bez dveří, prázdná. Zdivo je provizorně zakryto plachtou. Nově jsou pokáceny okolní stromy. - Kaple o rozměrech 3 x 2,38 m, nazývaná také Dvorní podle sousedního Meierova dvora, se nachází u rybníka při původní cestě na Prachomety a Toužim. Postavena byla pravděpodobně v roce 1694. Po stavbě císařské tereziánské silnice cesta zanikla, dnes zbylá část slouží jako místní komunikace. Kaple byla renovována opatem Jeronýmem Ambrožem roku 1752 a naposledy významněji opravena roku 1895. - Jde o zděnou stavbu na půdorysu krátkého obdélníka. Zdivo je smíšené, omítka je dochována jen lokálně. Kaple měla hladkou omítku s lizénovýmy rámy a zvonovitou šindelovou střechu. Uvnitř byla zdobena koutovými pilíři s pilastry a zaklenuta plackovou klenbou. Bohatá byla dekorativní výmalba. V kapli stávala na soklu kamenná polychromovaná Madona (socha Milostné Panny Marie na trůně) z roku 1694, kopie tzv. klatovského typu. Před kaplí po pravé straně stojí obětní sloupek, také s datací 1694. - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek s kaplí patří Státnímu pozemkovému úřadu; v roce 2018 půjde na opravu kaple 503.000,- Kč z prostředků úřadu; oprava proběhne mezi srpnem a koncem října 2018. - O vydání pozemku s kaplí v rámci církevních restitucí požádala Kanonie premonstrátů v Teplé; Státní pozemkový úřad restituční nárok zamítl, věc bude řešit soud.

WGS84 souřadnice objektu: 49.999472°N, 12.922402°E

Komentáře

Žádné komentáře