← kaple sv. Anny (Pastviny) kaple sv. Václava (Prachová) →
9882 kaple sv. Anny

Poškozené (známka 400) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1873
Kód katastrálního území:
718912, 700711
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1699 - 1700
Poloha:
na kopci, SV od města

se sanktusníkem

V rekonstrukci; presbytář má provizorní střechu krytou lepenkou. Loď je bez střechy, krovů a stropu (byla plochostropá). Opravena koruna zdiva celé kaple, je provizorně zakryta lepenkou (na opravu přispěly v letech 2010 - 2011 Nadace VIA, Nadace OKD a několik drobných dárců). Fasáda zničena. Bez oken a dveří. Klenba nad presbytářem drží. Prázdná. - Raně barokní stavba, jednolodní, obdélná, s pravoúhlým presbytářem a zvoničkou na střeše. Západní průčelí vrcholí trojúhelníkovým volutovým štítem, loď plochostropá, presbytář sklenut křížově. Hlavní oltář rozvilinový, kol 1700, po straně obrazy sv. Petra a Pavla z 18. století. - Kapli nechali postavit v letech 1699 - 1700 pelhřimovští měšťané Matěj Mauricius Klokotský a Samuel Klokotský. Původně byla zasvěcena Nanebevstoupení Páně, před rokem 1730 zasvěcení změněno na sv. Annu. - V interiéru se nacházely vyřezávané dubové lavice, oltář se sochou sv. Anny a po stranách obrazy sv. Petra a sv. Pavla. - V roce 1788, za reforem císaře Josefa II., byla kaple prodána pelhřimovskému měšťanovi a pozdějšímu purkmistrovi Josefu Tomskému. - Ještě ve 40. letech 20. století chodilo ke kapli procesí z Pelhřimova, komunistické orgány ale poutě zakázaly a rozhodly o demolici kaple. Traktor s dělníky, kteří měli kapli zbourat, byl na cestě ke kapli zastaven místními obyvateli. Kaple zůstala stát, ale komunistické úřady nechaly alespoň rozorat cestu vedoucí ke kapli, aby stavba nemohla být opravována. Proto kaple v 60. - 80. letech 20. století silně zchátrala. Bylo rozkradeno nebo zničeno veškeré vnitřní vybavení a dokonce i část střechy. V roce 1991 nechal Městský úřad v Pelhřimově z bezpečnostních důvodů rozebrat zbytky krovů a sanktusníku nad lodí. Na konci 90. let tvořily kapli již jen obvodové zdi a pouze nad presbytářem byla zachována cihlová klenba, kterou kryla chatrná střecha. Uvnitř i z koruny zdiva vyrůstaly stromy a keře. - Dosavadní částečné opravy kaple zatím organizoval spolek "Zelené srdce"; v roce 2007 byly odstraněny křoviny z interiéru kaple, v roce 2008 byl interiér kaple vyklizen od suti a zeminy, v roce 2009 byly odstraněny náletové dřeviny a stromy z jejího okolí, v letech 2010 - 2011 byly provedeny první opravy samotné stavby (dozděna korunní římsa a provizorně zakryta klenba presbytáře). - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Pozemek s kaplí patří od roku 2021 městu Pelhřimov, které jej získalo darem od církve. Město chce v roce 2022 připravit projekt na opravu kaple, samotná oprava by měla začít v roce 2023 (město chce shánět dotace, celková oprava kaple má stát asi 3 mil. Kč). Zároveň by měla být opravena i přístupová cesta ke kapli.

Zdroj: Pavel Koubek

WGS84 souřadnice objektu: 49.44337°N, 15.235338°E

Komentáře

 • Pavel Koubek napsal 03.02.2009 20:54

  Krásný den, město Pelhřimov splnilo v lednu 2009 slib a nechalo z okolí kaple odstranit keře a stromy zasahující do zdiva. Pavel Koubek

 • Michal Valenčík napsal 04.02.2009 17:10

  Informace doplněna, děkuji.

 • Pavel Koubek napsal 16.11.2010 21:54

  Diky dotaci od Nadace VIA a několika drobným dárcům, se v roce 2010 podařilo opravit koruny zdí nad presbytářem a vnější části jedné z bočních zdí. Presbytář chrání dočasná střecha.

 • Michal Valenčík napsal 19.11.2010 18:14

  Informace doplněny, děkujeme.