10563 kaple sv. Antonína Paduánského

Zaniklé (známka 600) dřevěné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2877/1
Kód katastrálního území:
793191
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
kolem 1781
Zbořeno:
1974
Poloha:
V od vsi

Na místě kaple stávala již počátkem 18. století poustevna. Dřevěnou kapli u pramene na úbočí Biskupské kupy postavili rožmitálští sedláci údajně jako poděkování za zrušení nevolnictví v roce 1781. - Nad vchodem kaple byla postavena malá věžička, v níž byl zavěšen malý zvonek o váze cca 10 kg. Stěny kaple byly natřeny bíle a věžička byla pokryta břidlicí. Uvnitř byly tři velké fresky. Za kaplí stával silný dvojitý buk, někdy také přezdívaný jako „siamské dvojče“. Nedaleko kaple byl vydatný lesní pramen zvaný Antoníčkův. - V roce 1902 byla majitelem sousedního pozemku sedlákem Treimerem postavena blízko kapličky nevelká dřevěná chata s kuchyní, která nabízela občerstvení přicházejícím poutníkům i turistům. V průběhu 1. světové války zrekvírovala armáda zvonek z kaple, nepomohl ani zásah 25 rožmitálských rolníků, kteří ho před rekvizicí chtěli ochránit. V meziválečném období byla dosavadní skromná chata u kaple nahrazená novostavbou zděné Lesní restaurace (Wald-Restaurant Antoni) s několika pokoji a tanečním sálem. Teprve dne 1.7.1935 byl v kapli zavěšen nový zvon, který pořídil majitel vedlejší Lesní restaurace Leopold Wladarsch. Až do 40. let 20. století mířili ke kapli poutníci ze Zlatých Hor a přilehlých oblastí Jesenicka, ale i ze sousedního Pruska. Tato poutní tradice skončila s vyhnáním původních německy hovořících obyvatel z oblasti. V 50. letech 20. století zabrala Lesní restauraci armáda a kaple přestala být udržována. Nakonec ji v roce 1974 vojáci zbořili. Z velkého buku s červenými listy, který za ní stával, zůstává dodnes jen nevysoké torzo. - V roce 1999 zde vznikla Stezka sv. Antoníčka vedoucí přes zříceninu Leuchtenštejna na rozhlednu. V roce 2003 byl asi 10 m od místa kaple postaven dřevěný sloup se zvonkem. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Zlaté Hory; město zadalo v roce 2023 zpracování projektové dokumentace pro obnovu kaple, náklady na obnovu jsou odhadnuty na 2 mil. Kč bez DPH. Termín obnovy kaple zatím není stanoven.

Zdroj: Boleslav Doboš, Ing. Milan Rác

WGS84 souřadnice objektu: 50.267817°N, 17.423507°E

Komentáře

Žádné komentáře