11339 kaple Nanebevzetí Panny Marie

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 785
Kód katastrálního území:
787353
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
19. století
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Kaple byla obdélná, s užším presbytářem, trojúhelníkovým štítem nad průčelím a sedlovou, vzadu zvalbenou střechou se sanktusníkem. Po obou stranách lodi byla dvojice polokruhově zakončených oken, vchod v průčelí byl zakončen pravoúhle. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Fomas, s.r.o. z Nového Spálence. - Ves Myslív je zcela zbořena, zůstal jen betonový transformátor na severním okraji osady.

WGS84 souřadnice objektu: 49.344435°N, 12.963834°E

Komentáře

Žádné komentáře