11777 kaple Božího hrobu

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 940
Kód katastrálního území:
659673
Období devastace:
1918–1938
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1770
Zbořeno:
1926
Poloha:
na Kalvárii, Z od hřbitova

Kaple byla zbořena v roce 1926 poté, co byla prodána v dražbě. Místo kaple bylo později pohlceno lomem. - Kaple stála západně od hřbitova na Kalvárii, vedla k ní od mostu křížová cesta. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Jihlava. - Kamenná křížová cesta pocházela z roku 1791, autorem pozdně barokní kalvárské skupiny vysekané z mušlového vápence a osazené na žulové podstavce byl jihlavský sochař Jan Václav Prchal (1714–1811). Jméno autora křížů a rok vyhotovení jsou vyryty na zadní straně podstavce prostředního kříže nesoucího Ukřižovaného Krista. Kalvárská skupina byla původně vztyčena západně od kaple Božího hrobu a představovala poslední zastavení křížové cesty. V roce 1924 došlo kvůli postupu lomu k přemístění památky na dnešní místo ke kostelíku svatého Jana Křtitele. Několik kamenných soch, které tvořily kalvárskou cestu, je v současné době umístěno v zahradě minoritského kláštera v Jihlavě. Dochované skupiny a solitéry původního souboru představují Krista na hoře Olivetské, Bičovaného Krista u sloupu, Krista Trpitele po bičování a korunování trním a Krista nesoucího kříž. Šlo o neobvyklé řešení křížové cesty, kde jednotlivá zastavení nebyla zastoupena reliéfními obrazy, ale statuemi a sousošími.

Zdroj: www.npu.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.406061°N, 15.594474°E

Komentáře

Žádné komentáře