11960 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 185/6
Kód katastrálního území:
698334
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Poloha:
ve vsi

středně velká, se sanktusníkem

Byla obdélná, s trojboce ukončeným presbytářem a trojúhelníkovým štítem nad průčelím. Nad průčelím měla dřevěnou polygonální věžičku. Okna měla zakončena polokruhově. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Michal Krajhanzl z Fojtovic). - Ves Pastviny je zcela zbořena; na místě, kde se k silnici připojuje žlutě značená cesta, jsou velké trosky jednoho domu (ze tří čtvrtin až do prvního patra). - Kolem jsou pastviny.

WGS84 souřadnice objektu: 50.705453°N, 13.633522°E

Komentáře

Žádné komentáře