12189 kaple Čtrnácti sv. pomocníků

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4697/14
Kód katastrálního území:
606758
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
autohavárie
Postaveno:
konec 17. století
Zbořeno:
1966
Poloha:
na rohu Karlovarské a Mlýnské ulice, přistavěná k domu č.p. 189

Byla menší než kaple na Hladovém vrchu. - Plochá hranolová barokní kaple bez oken na obdélném půdorysu s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, uzavřeným dřevěnými vrátky. Po stranách vstupu byly umístěny mohutné nárožní pilastry, nesoucí nad mohutnou profilovanou korunní římsou obdélný štítový nástavec s křížkem na vrcholu, v jehož výklenku byla umístěna socha Ježíše Krista Spasitele. Na postranních pilířích byly postaveny sochy sv. Petra a Pavla. Vnitřní prostor kaple byl sklenut valeným pásem. - Kapli, nazývanou Badbergská kaple (Badberg-Kapelle), nechal vystavět na konci 17. století tehdejší starosta, lékař Johann Michael Paulus starší na návrší dříve zvaném Badberg při cestě na Karlovy Vary severozápadně od města. Při rozšíření Karlovarské silnice v roce 1795 byla kaple na žádost Komise pro výstavbu silnic snesena a nově přistavěna k nároží domu čp. 189 na křižovatce s Mlýnskou ulicí na severním okraji města. Při dopravní nehodě v březnu 1966 byla kaple z větší části pobořena a následně byly její zbytky strženy. - Kaple byla v roce 1958 prohlášena kulturní památkou; památková ochrana byla Ministerstvem kultury dodatečně zrušena až dne 28.1.1980. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Bochov.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.15192°N, 13.044891°E

Komentáře

Žádné komentáře