12522 bývalá Loretánská kaple (kostel Panny Marie Loretánské)

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 6762/7
Kód katastrálního území:
794732
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
24.5.1713 - 1715
Zbořeno:
před 1953
Poloha:
na S straně Žižkova náměstí (u městské hradby)

velká

Stála na severní straně Žižkova náměstí před pivovarem, který ji vlastnil a dlouhá léta usiloval o její demolici. - V roce 1707 odkázal žatecký radní a lékárník Johann Clemens Calderar ve své závěti peníze na stavbu loretánské kaple. Až v roce 1713 stavbu realizovala jeho manželka. Původně měla být postavena na místě kostela sv. Kříže, ale nakonec bylo vybráno místo na okraji města u městské hradby. 24. května 1713 byl položen základní kámen a v roce 1715 byla dokončená stavba vysvěcena. Náklady na stavbu dosáhly 1641 zl a 45 kr. Roku 1738 poškodil kapli požár, v krátké době však byla opravena a v roce 1744 byly na její obnovenou fasádu umístěny sochy od J. K. Vettera. – V roce 1786 byla zrušena v rámci reforem Josefa II., v roce 1791 byla prodána a změněna v sýpku, později přestavěna na obytný dům čp. 80. Po polovině 19. století byla ještě stavebně upravována a k původní kapli byla připojena dvě boční křídla. - Kaple byla zbořena před rokem 1953. - Kaple stála na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 6762/7 a 6762/8) patří firmě Žatecký pivovar, s.r.o. ze Žatce.

Zdroj: ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. - Oblastní muzeum v Lounech

WGS84 souřadnice objektu: 50.332076°N, 13.542197°E

Komentáře

Žádné komentáře