kostel sv. Maří Magdalény (Petrov nad Desnou) →
12709 kaple sv. Jana a Pavla

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 205/1
Kód katastrálního území:
990833
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1718
Poloha:
v J části vsi, u dvou velkých lip při rozcestí proti usedlosti č.p. 19

středně velká, se sanktusníkem

Zůstaly jen rozhrnuté kamenné a cihlové trosky porostlé náletovými dřevinami. - Z kamene postavená kaple stávala u dvou velkých lip při rozcestí cest proti usedlosti č.p. 19 na pravém břehu Petrovského potoka uprostřed dnes již zcela zaniklé vsi. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být kaple udržována a po začlenění vsi do nově vzniklého vojenského prostoru dne 15. června 1953 byla ponechána svému osudu a postupně zchátrala. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR. - Ves Petrov je zcela zbořena.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.288927°N, 13.050382°E

Komentáře

Žádné komentáře