12842 kaple sv. Alžběty

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
špitální kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3281/5
Kód katastrálního území:
735329
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
po 1616
Zbořeno:
1.11.1961
Poloha:
na křižovatce ulic Bonifáce Buska a Místecké

se sanktusníkem

Kaple stála na křižovatce ulic Bonifáce Buska (vznikla transformací starší ulice Špitální) a Místeckou proti budově bývalých jatek (dnes dům č.p. 472). Byla součástí městského chudobince (Bürgerspital), kaple byla nazývána Alžbětkou. - Původní špitál (chudobinec) z nadace J.Krašovského z Krašovic u kaple sv. Alžběty byl založen v roce 1541 jako první dobročinná akce v Příboře. Špitál nechalo město v roce 1616 zbořit a na témže místě dalo postavit špitál nový. Přízemní podsklepená budova špitálu tedy pocházela z první čtvrtiny 17. století, ale i v mladším období zde byly realizovány dílčí stavební adaptace (překlenutí místností plackami, provedení protipožárních opatření a podobně). Chudobinec navazoval na kapli sv. Alžběty, zbudovanou patrně taktéž v 17. století, k níž ze severu přiléhal kratší obytný trakt. Vznikl tak stavební komplex na půdorysu písmene „L“, zbudovaný převážně ze smíšeného a cihelného zdiva. Výrazný sokl byl proveden z pískovcových kvádrů. Obytné části završovala sedlová střecha. Nad západním traktem chudobince se uplatňovala krovová konstrukce v podobě ležaté stolice, nad severní částí byl krov tvořen stojatou stolicí. Valbovou střechu kaple doplňovala šestihranná věžička. Střechy kryla pálená keramická taška ve tvaru tak zvaného „liščího ocasu“. Do městského chudobince i kaple sv. Alžběty se vstupovalo ze strany ulice Bonifáce Buska (kdysi ulice Špitální). Vnitřní dispozici vlastního chudobince vymezovaly dvě chodby, příčná a podélná, z nichž se vcházelo do celkem 12 obytných cel. V chodbách byla položena dlažba z kamenných ploten, v celách pak prkenná podlaha. V kapli se nacházela mladší dekorativní dlažba tvořená cementovými osmihrannými dlaždicemi v barvách černé a žluté a dlaždicemi čtyřhrannými v barvách modré a červené. Prostory městského chudobince byly zaklenuty valenými, valenými s výsečemi a křížovými klenbami. V celách se vyskytovaly rovněž klenby plackové. Půdní prostor nad západním traktem byl od podkroví kaple oddělen cihelnou požární zdí. Na půdu vedlo dřevěné obezděné schodiště a samotný vstup zajišťovaly železné dveře. - Již v roce 1954 se objevil záměr na rozšíření ulice Bonifáce Buska z důvodu zavedení autobusového spojení mimo náměstí. V této souvislosti se začalo uvažovat o demolici chudobince evidovaného pod č. p. 248, jenž byl chápán jako stavební památka. Jelikož byla budova chudobince s kaplí sv. Alžběty památkově chráněná, muselo být zamýšlené odstranění stavebního komplexu povoleno Státním památkovým ústavem v Brně, což se také stalo dne 1.8.1957. Jedinou podmínkou ze strany památkové péče bylo zpracování řádné dokumentace. Zaměření dosavadního stavu, datované do září a října 1957, spolu s technickou zprávou z dubna 1958 vyhotovil příborský stavitel Rudolf Židek. Základní fotodokumentaci pořídil fotograf Víta. Dne 1.11.1961 byl chudobinec s kaplí sv. Alžběty zbořen. - Kaple stála na šestici pozemků; pět z nich (pozemkové parcely č. 3281/5, 1477/1, 1477/2, 1476/2 a 1473) patří městu Příbor, pátý (pozemková parcela č. 3281/4) patří Správě silnic Moravskoslezského kraje.

Zdroj: Mgr. Jana Koudelová: Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora,

WGS84 souřadnice objektu: 49.640935°N, 18.144972°E

Komentáře

Žádné komentáře