12888 kaple

Polozřícené (známka 450) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1720
Kód katastrálního území:
990833, ...
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
před 1842
Poloha:
na kopci ZJZ od města na výrazně dominantním místě

Bez střechy a krovů. Obvodové zdivo vzadu zachováno do výše cca 2,2 m; shora se uvolňuje. Klenba drží. Zdivo poškozeno v obou předních rozích dole. Fasáda zničena. Bez dveří, prázdná. Kaple stojí na krásném vyhlídkovém místě. - Plochá kamenno-cihlová stavba na obdélném podélném půdorysu o rozměrech 2 x 1,4 m se zkosenými nárožími zadní stěny. Vstupní průčelí kaple je otevřeno velkým obdélným, polokruhově zakončeným vchodem. Vnitřní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou. - Kaple byla postavena někdy v době před rokem 1842 na dominantním místě na vrcholu protáhlého návrší nad panskými pozemky za zámkem jihozápadně od města. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být kaple udržována a po začlenění města do nově vzniklého vojenského prostoru ke dni 1.3.1953 byla ponechána svému osudu. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek s kaplí (pozemková parcela č. 1720 v k.ú. Bražec u Hradiště) patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.253916°N, 13.134001°E

Komentáře

Žádné komentáře