13732 kostel sv. Bartoloměje

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 655
Kód katastrálního území:
917931, 990779
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
poprvé připomínán 1352, nově postaven 1778, vysvěcen 1785
Zbořeno:
v 60. letech 20. století
Poloha:
S od Bražce, na hřbitově

Barokní kostel postavený na místě staršího kostela. - Jednolodní, obdélný, s pravoúhlým, oble ukončeným presbytářem. K jeho jižní straně byla přistavěna obdélná sakristie. Vnější fasády členěny lizénovými rámy a profilovanou římsou, interiér byl osvětlen obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Dominantní částí kostela bylo západní průčelí, ve kterém se nacházel pravoúhlý portál a nad ním kasulové okno, které bylo zakončeno drobným trojúhelníkovým štítem. Nad něj vystupovala masivní hranolová věž zastřešená nízkým jehlanem. Zařízení současné s výstavbou, hlavní oltář rokokový. K cennějším prvkům mobiliáře patřily pozdně barokní oltářní sochy a oltářní obraz Utrpení sv. Bartoloměje z roku 1782, malovaný Josefem Kramolínem. Po stranách oltáře stály sochy svatých Petra a Pavla. Celý areál byl obklopen hřbitovem, obehnaným nízkou hradbou s vestavěnou márnicí. - Kostel stál na kopci nad osadou Kostelní Hůrka a spolu s ní byl v roce 1953 zahrnut do nově vzniklého vojenského újezdu Hradiště. Následně byl zabaven církvi a začal být využíván vojenskými statky jako sklad. Roku 1961 kostel při bojových hrách zapálili pionýři, zůstalo zachováno jen obvodové zdivo; brzy nato zbořen. - Dnes je na místě kostela jen hromada kamení. - Pozemek, na němž kostel stál (pozemková parcela č. 655 v k.ú. Bražec u Doupova), patří Vojenským lesům a statkům, s.p. - Na základě zákona č. 15/2015 Sb. byl pozemek, na němž kostel stál, ke dni 1.1.2016 vypuštěn z vojenského újezdu Hradiště a stal se součástí nově vzniklé obce Bražec.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.181591°N, 13.044569°E

Komentáře

Žádné komentáře