← kostel sv. Kateřiny (Dolany) evangelický kostel (Dolní Holčovice) →
13755 kostel sv. Františka Serafinského

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1112/18
Kód katastrálního území:
736163
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
1763 - 1764
Zbořeno:
1974

Pozdně barokní filiální kostel. - Stál rovnoběžně se silnicí. V současné době je na místě zbořeného kostela (po levé straně silnice při cestě na Kotlinu) postaven kříž a pamětní deska osady, kousek přes silnici je obnoven památník padlým v 1. světové válce. - Jednolodní sálový kostel obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Interiér lodi i presbytáře osvětlovala kasulová okna. V průčelí zaoblená nároží členěná lizénami. V nice ve štítě se nacházela socha patrona sv. Františka Serafínského. Portál osový pravoúhlý, nad ním obdélné okno, uzavřené odsazeným kruhovým záklenem připojeným křivkou. Štukové ostění mělo zvýrazněný klenák, štít členěn pilastry a jeho vrchol byl zvlněn segmentovou římsou. Vnitřní prostor byl členěn pilastry a zaklenut dvěma poli valené klenby s lunetami, oddělené pásy. Prostor presbytáře zaklenut valenou klenbou. V lodi, ve dvou zrcadlech, byly namalovány fresky Immaculaty a Nejsvětější Trojice. Sedlovou střechu, v jejímž prostředku byl sanktusník, pokrýval eternit. Interiér doplňovala dřevěná vypjatá kruchta. Zařízení bylo současné s dobou výstavby kostela. Krásný původní rokokový oltář ve tvaru sloupového altánu (bílo zlatá barevná kombinace) se čtyřmi sochami světců pocházel ze 3. čtvrtiny 18. století. Nové varhany byly postaveny roku 1894, věžní hodiny pocházely z roku 1901. - Památková ochrana kostela byla zrušena dne 24.10.1972, zbořen byl roku 1974 kvůli výstavbě přehrady Přísečnice (zcela zbytečně, leží daleko od nádrže). - Pozemek, na němž kostel stál, patří Lesům ČR, s.p. - Ves Dolina byla zcela zbořena; zbytečně, leží daleko od nádrže.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.446365°N, 13.132795°E

Komentáře

  • Pavel Prášil napsal 17.03.2013 08:54

    Dobrý den, upozorňuji na chybu v lokaci snímků č. 29,30, 31, 32 a 34. Správně jde o snímky z interieru kostela Nanebevzetí Panny Marie v sousední Přísečnici. Například oltář na snímku č. 34 který je zde uveden jako oltář hlavní je takřka totožný s podobným snímkem který je správně přiřazen do Přísečnice. Je tu jen rozdíl v již demontovaných barokních sochách, novější obraz P.M. zde zřejmě zůstal až do hořkého konce. Hlavní oltář se Sv. Františkem je zde veden jako vedlejší a je zde na snímcích 28 ještě celý a na snímku 33 již "očesaný". Myslím, že po přesunu uvedených snímků do složky Přísečnice se ukáže, že je tamnější interiér kostela výborně zdokumentován. Zdravím Prášil

  • Michal Valenčík napsal 29.03.2013 10:50

    Dobrý den, děkuji za upozornění, máte pravdu, vybrané fotografie jsem přehodil pod heslo kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přísečnici.