13806 kaple Nejsvětější Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 432
Kód katastrálního území:
662640
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
14.9.1846 (posvěcení), rozšířena 1849
Zbořeno:
jaro 1974
Poloha:
S od města, u silnice do České Kamenice

s věží

Roku 1846 byla vystavěna kaple na náklady Franze Kreibicha ze statku čp. 107. Vysvěcena byla (dle farních záznamů) dne 14.9.1846 na svátek Povýšení sv. Kříže. Roku 1849 s pomocí několika dobrodinců nechal Kreibich kapli rozšířit a vybavit malými varhanami a vším vybavením k provádění bohoslužeb. Kaple byla znovu vysvěcena dne 26.5.1850 o svátku Nejsvětější Trojice. Od tohoto roku až do 50. let 20. století zde byla na svátek Nejsvětější Trojice konána pouť. – Jednalo se o velkou mešní kapli s obdélnou lodí a dřevěnou věží nad presbytářem a sanktusníkem. Měla také věž s ciferníky, hodinovým strojem a zvonem k odbíjení. Svým způsobem se jednalo o zmenšeninu kostela se vším všudy. Jaké obrazy či sochy byly v interiéru kaple, není písemně ani fotograficky doposud známo. V knize Tomáše Horáka (Varhany a varhanáři na Českolipsku) je k roku 1858 doložen záznam, který uvádí na zdejším kůru malý pozitiv ceněný na 25 zlatých. Ke 100. výročí postavení kaple v roce 1948 darovala firma Elias Palme skleněný lustr. - Ve farních záznamech děkana Kunze ze 14.2.1973 je uvedeno: „Poslední generální oprava vnitřku i vnějšku byla provedena v roce 1950, a to stavebním mistrem Jar. Ryšánkem. Velkými dobrodinci tohoto kostelíka byl jistý Karsch v České Kamenici a paní Laura Strobachová. Poslední menší oprava byla provedena přibližně v roce 1965 na náklad Městského národního výboru v Kamenickém Šenově.“ Páter Stanislav Bečička, který v roce 1973 přebíral farnost po děkanu Kunzovi, se i nadále staral o tuto kapli, i když nepatřila církvi. Přestože kaple byla památkově chráněná, byla se souhlasem Městského národního výboru v Kamenickém Šenově zbořena na jaře 1974 Petrem Měrkou, který použil kameny z jejího zdiva na stavbu garáže asi 50 m odtud. Kompletní vnitřní zařízení včetně varhan, bylo buď při bourání zničeno, nebo dříve rozkradeno. - Památková ochrana kaple byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena až dne 16.9.1987. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Jana Linhartová z Horní Kamenice).

Zdroj: Občanské sdružení „Na Výsluní“, Kamenický Šenov

WGS84 souřadnice objektu: 50.790921°N, 14.4639°E

Komentáře

Žádné komentáře