13881 kaple Umučení Páně

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 23/2
Kód katastrálního území:
665797
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(barokní), 1859
Zbořeno:
1986
Poloha:
na Křesťanském vrchu

středně velká

Mešní kaple na Křesťanském vrchu severně od města. - Původní barokní kaple byla zrušená Josefem II. Na jejím místě byla v roce 1859 postavena nová kaple Umučení Páně hojně navštěvovaná především v období církevních svátků. Kaple stála tehdy v polích a po kamenném schodišti k ní vedla cesta od studánky Klatovky lemovaná stromořadím lip. Později byla kaple upravena a znovu posvěcena 18.7.1880 biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. Dne 1.10.1882 byla posvěcena křížová cesta ke kapli. Později byl charakter místa významně ovlivněn nově založeným lesoparkem, který byl určen pro odpočinek a procházky pacientů přilehlé nemocnice založené v roce 1914. - Kaple patřila městu Klatovy, které ji ke dni 1.3.1983 převedlo do majetku přilehlé nemocnice. - Před zbořením byla kaple bez oken a dveří a s poškozenou střechou. Zboření kaple nařídil Městský národní výbor v Klatovech dne 5.11.1984, dle nařízení měla být zbořena do 31.12.1984. K demolici kaple ale došlo až v roce 1986. - Zbořeniště je zcela srovnáno; z kaple zůstaly jen základy. Jednotlivá zastavení křížové cesty byla obnovena v roce 1990. Malířka Bedřiška Znojemská do nich vytvořila čtrnáct moderních obrazů. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Klatovy. - Město Klatovy uspořádalo v roce 2011 architektonický workshop se záměrem navrátit důstojnost zanedbaným místům, mj. Křesťanskému vršku. Z workshopu povstal vítězný návrh kaple z oranžové pryskyřice, jehož autorem je akad. arch. Jan Šépka. Na realizaci tohoto záměru nyní sbírá finanční prostředky spolek "Obnova kaple a křížové cesty v Klatovech".

WGS84 souřadnice objektu: 49.404853°N, 13.288773°E

Komentáře

Žádné komentáře