13883 kostel sv. Prokopa

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2574
Kód katastrálního území:
627054, 697885, 697893
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
(1756), 1802 - 1803
Zbořeno:
4.1.1979
Poloha:
ve vsi

Zbytky zdiva jsou vykopány z trosek, zdivo je dozdíváno do výše cca 1 m, malá část zdiva je dozděna do výše cca 1,3 m. - Plánuje se výstavba nové kaple na půdorysu bývalého presbytáře a sakristie, poté i stavba nové zvonice v přední části kostela. - Kostel dal v letech 1802 - 1803 postavit na místě dřevěné kaple z roku 1756 majitel panství kníže Josef Schwarzenberg. - Jednolodní, obdélný se zaoblenými nárožími. Loď měla rozměry 18,4 x 10,77 m; polokruhově zakončený presbytář 7,92 (šířka) x 7,65 m (hloubka). Presbytář byl stejně vysoký jako loď, k němu připojena obdélná patrová sakristie s oratoří na severní straně. V západním průčelí štíhlá hranolovitá věž s mansardovou plechovou bání. V lodi po obou stranách po třech barokních, segmentově sklenutých oknech; segmentově sklenutá okna i v presbytáři. Loď i presbytář plochostropé. Uvnitř kostela tři oltáře z roku 1855. - Po zabrání obce Prášily do vojenského újezdu Dobrá Voda dne 5.2.1952 byl kostel zabaven církvi a předán do užívání armády. V roce 1960 byl kostel adaptován na kulturní dům, mj. se zde promítaly filmy; adaptace spočívala v tom, že ze sakristie byl udělán výčep, do hlavní lodi byla postavena dvoje kamna a zvenčí byl z každé strany věže byl přistavěn jeden záchod. Později byl kostel používán jako tělocvična, nadále ale nebyl udržován, proto byl v 70. letech opuštěn. Kostel nakonec sloužil v 70. letech jako přístřešek pro dobytek. Poté, co se začala naklánět věž, vydalo krajské středisko státní památkové péče v Plzni dne 14.11.1977 souhlas se zbouráním kostela. Kostel byl odstřelen dne 4.1.1979. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi; ve vsi byl ustaven "Spolek pro obnovu kostela sv. Prokopa v Prášilech", který v roce 2013 zahájil vykopávání zbytků zdiva kostela. Spolek plánuje odhalení půdorysu kostela a následně zpevnění odhaleného zdiva. Poté by mělo následovat odstranění zásypu podlahy kostela a podle stavu dochované dlažby její doplnění a vyrovnání. V další fázi by spolek chtěl zbytky kostela doplnit o zvonici a malou kapli, do zvonice pověsit zvony a do prostoru „lodi kostela“ postavit lavice. Celý prostor by pak měl být zakomponován do vysoké zeleně, která by měla navazovat na zbytky stromořadí, které zde kdysi bylo.

WGS84 souřadnice objektu: 49.105301°N, 13.377427°E

Komentáře

Žádné komentáře