13890 kostel sv. Jakuba Většího

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 546
Kód katastrálního území:
990388
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
doložen 1352, přestavěn 1766 - 1767
Zbořeno:
asi ve 2. polovině 60. let 20. století
Poloha:
na návrší na J kraji vsi

Původní kostel nechal hrabě Thun v letech 1766 - 1767 barokně přestavět a roku 1781 jej F. Maier vyzdobil nástěnnými malbami s motivy ze života sv. Jakuba. - Kostel byl jednolodní, s vysokou, obdélnou lodí, užším, polokruhově uzavřeným presbytářem a západní představěnou hranolovou věží s cibulovitou bání a lucernou. Stěny kostela byly členěny širokými pilastry a bohatě profilovanou korunní římsou. V lodi i v chóru byla obdélná, půlkruhově zaklenutá okna. Nad presbytářem se nacházel drobný sanktusník. Loď byla zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, presbytář konchou. V západní části byla zděná prolamovaná kruchta, vynášená širokým segmentovým obloukem. Interiér byl vybaven kvalitním barokním mobiliářem. V průčelí trojúhelníkový štít, střecha byla sedlová. Loď měla po stranách po třech oknech, presbytář po dvou oknech. - V roce 1953 byla obec připojena k vojenskému újezdu Hradiště a o rok později vysídlena. Během 50. let 20. století byl kostel vypálen, popraskaly klenby a obvodové zdi. Nějakou dobu byl využíván jako sklad sena a slámy. V červnu 1965 byl v interiéru dosud stojícího kostela proveden archeologický průzkum; krátce poté byl kostel zbořen. - Pozemek, na němž kostel stál, patří Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.337454°N, 13.203008°E

Komentáře

Žádné komentáře