13895 kostel sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 53/1
Kód katastrálního území:
665665
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1830 - 1837
Zbořeno:
1968
Poloha:
na východě obce

Stavba kostela v empírovém slohu byla započata roku 1830 stavitelem K. Sichem, dokončena roku 1837. Kostel povýšen na farní roku 1852. Roku 1886 byla zvýšena věž kostela - Stavba byla jednolodní, s obdélnou lodí a čtvercovým presbyteriem na východě. Loď byla osvětlena jedním půlkruhovým oknem, dvě drobná obdélná okénka umístěná nad sebou osvětlovala kruchtu a podkruchtí. Do západního průčelí byla vtažena hranolová věž přestavěná roku 1886. Loď byla sklenutá plackou, presbytář a sakristie křížovou klenbou. V západní části lodi byla vestavěna zděná kruchta nesená dvěma pilíři, a na ní varhany Josefa Müllera z roku 1847. Západní průčelí bylo tvořeno mělkým rizalitem, na kterém byl v ose umístěn obdélný portál, půlkruhové okno a ve vrcholu trojúhelníkový štít. Hlavní oltář s oltářním obrazem sv. Anny od vídeňského malíře Josepha von Führicha pocházel z doby okolo roku 1830, boční oltáře sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého rokokové, kazatelna a křtitelnice empírová. - Dne 29.3.1965 dalo biskupství v Litoměřicích souhlas k demolici kostela. Dne 9.8.1967 vyhořela věž kostela, kterou zapálily děti; toho bylo využito jako vhodné záminky a již 31.8.1967 ONV v Chomutově vydal na kostel demoliční výměr s tím, že měl být zbořen do 30.3.1968. Zbořen v roce 1968. - Kostel stál na jihovýchodním konci vsi při pravé straně silnice do Suchého Dolu kousek nad restaurací Na vyhlídce u tabule, kterou končí ves. Umístěn byl rovnoběžně se silnicí, věž směrem k obci. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.3738°N, 13.206204°E

Komentáře

Žádné komentáře