13958 kaple blahoslaveného Kolomana a sv. Pia

Novostavby (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 902/1
Kód katastrálního území:
794996, 689301
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
požár
Postaveno:
1683 - 1684 (posvěcena 23.5.1684); nová 2017 - 2018
Zbořeno:
1963
Poloha:
v Hrůbku, u silnice

se sanktusníkem

Má novou měděnou střechu. Zavřená, zařízená. V sanktusníku je zavěšen i zvon z původní zbořené kaple (obec jej nechala opravit, protože byl poškozen požárem v roce 1961). Vedle nové kaple jsou naskládanými kameny vyznačeny základy původní velké kaple. - Kaple byla obnovena jako zmenšená kopie původní veliké kaple zbořené v roce 1963. - Původní raně barokní kaple byla postavena v letech 1683 – 1684 mnichy z kláštera v Pivoni na počest ždánovského poustevníka bl. Kolomana na místě jeho původního hrobu. Po zrušení kláštera v roce 1787 byla kaple opuštěna, v roce 1860 byla opravena obcí Draženov a dne 14.10.1860 znovu vysvěcena. V červnu 1961 kapli shořela střecha; přestože zdivo kaple zůstalo nepoškozeno, nedovolil Okresní národní výbor v Domažlicích opravu kaple a ta byla v roce 1963 zbořena, přestože byla prohlášenou kulturní památkou. Zachráněn byl pouze požárem poškozený zvon, který ukryla jedna z obyvatelek obce. - Kaple byla centrální, osmiboká, se čtyřmi kasulovými okny a obdélným, trojboce ukončeným presbytářem. Budova byla oživena četnými lizénami, nároží lodi byla členěna pilastry. Měla půlkruhově sklenutý portál s trojúhelným frontonem. Vysoká stanová střecha vybíhala v cibulovitou věžičku se dvěma zvony. Loď i presbytář byly sklenuty paprsčitě lunetami. - Původní kaple byla od roku 1958 památkově chráněná, památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena až dne 8.2.1980. - Pozemek s kaplí patří obci Ždánov; obec zorganizovala v letech 2017 - 2018 na původním místě stavbu nové, podstatně menší kaple původního tvaru. Slavnostní posvěcení nové kaple proběhlo dne 23.9.2018.

WGS84 souřadnice objektu: 49.459175°N, 12.853552°E

Komentáře

Žádné komentáře